Wat is een personeelsnummer?


Binnen Bitcare krijgen medewerkers standaard een nummer. Dit nummer wordt getoond op overzichten en dient als extra identificatie van de medewerker.

Binnen Bitcare wordt het personeelsnummer alleen gebruikt bij aangiften naar derde instanties. Die willen graag een personeelsnummer hebben indien het sofinummer onbekend is.
Als een medewerker uit het buitenland in dienst wordt genomen, dan is het BSN nog niet bekend en moet nog worden aangevraagd, het personeelsnummer wordt dan gebruikt om hem of haar te identificeren.

Alleen voor de pensioenaangifte (UPA) naar Zorg en Welzijn dient het personeelsnummer per medewerker uniek te zijn.


Voorbeeld weergave personeelsnummer:


Is het erg als twee medewerkers hetzelfde medewerkersnummer hebben?
Nee, tenzij u de aangifte naar Zorg en Welzijn moet doen of als het BSN van de medewerker niet bekend is.