Hoe kan ik de persoonlijke en adres wijzigingen van kinderen goed/afkeuren als kinderopvang?


Ouders en medewerkers met een pedagogische rol kunnen de adres- en persoonlijke gegevens van hun kind(eren) wijzigen via de Ouder App en website. De administratie van uw kinderopvang hoeft deze wijzigingen ingevoerd door de ouder alleen nog maar goed- of af te keuren. Zo kan een ouder nu bijvoorbeeld een toekomstige adreswijziging doorgeven. Dit werkt in grote mate hetzelfde als het goed/afkeuren van planningsverzoeken. Al deze wijzigingen worden ook opgeslagen bij het kind in het tabje ‘Aanpassingen’ met de datum, naam aanvrager en goedkeurder. 


Voor het wijzigen van adres en persoonlijke gegevens door ouders verwijzen wij u naar de volgende help file: Hoe kan ik als ouder adres en profielgegevens wijzigen?


Hieronder volgt een uitleg voor de kinderopvang over het accorderen van deze ingevoerde wijzigingen.


Stap 1

Navigeer naar het tabje 'Nog te doen'. Hier komen alle wijzigingen binnen onder 'Profiel wijzigingen'. 

Dit zijn wijzigingen ingevoerd door de ouders of door de personen met de rol 'pedagogisch medewerkers'.


Let op: u ontvangt geen notificatie van deze adres- en profielwijzigingen van de ouder, dus u zult zelf het kopje 'Profiel wijzigingen' dagelijks na moeten lopen.

Wanneer iemand met de rol 'administratief medewerker' of hoger iets wijzigt dan is dit automatisch al goed gekeurd. Bij een toekomstige adreswijziging zal het nieuwe adres pas zichtbaar worden op de dag van de ingangsdatum.
Stap 2

= Bewerken van profiel wijzigingen

= Goedkeuren van profiel wijzigingen

= Annuleren van profiel wijzigingen

= Verwijderen van profiel wijzigingen


U ziet in uw scherm verschijnen wat er gewijzigd wordt en kunt een eventuele notitie toevoegen. Let op: De ouder kan zien in de Ouder app en website dat de gegevens zijn aangepast, maar krijgt hier geen melding van. 


Stap 3

Tot slot kunt u bij het kind alle wijzigingen inzien bij het tabje 'Aanpassingen' met de datum, naam aanvrager en goedkeurder. Het voordeel hiervan is dat alle wijzigingen en historie van het kind bewaard blijven. 


Zoals u hieronder ziet kunt u ook bij het kind de wijzigingen bewerken, goedkeuren, annuleren en verwijderen indien u over de juiste rol beschikt (administratief of hoger).