53e week 4 wekenloners (periode 14) in Bitcare


Eens in de 5 à 6 jaar hebben 4 wekenloners een extra periode (de 53e week). De reden hiervoor is dat 4 wekenloners 364 dagen per jaar betaald krijgen.

In het jaar van de 53e week wordt hiervoor gecorrigeerd. Zij krijgen dan ¼ van hun salaris extra uitbetaald. Daarnaast zijn er speciale regels van toepassing:

  • De auto van de zaak wordt in deze periode niet bijgeteld (dit is al verrekend in de 13 eerdere periodes). 
  • De sociale premies en pensioenen worden alleen ingehouden als men de maxima nog niet bereikt heeft. 
  • Voor de belastingen wordt de weektabel toegepast.
  • De loonaangifte voor de extra periode wordt meegenomen in de aangifte van periode 13. 


Wat moet je doen voor de verloning van de 53e week?


Stap 1

Maak de mutaties voor week 53; Dit doet u door periode 53 te kiezen.Let op. u kunt alleen voor de 53e week (periode 14) kiezen indien u zich in een jaar bevindt waarin dit van toepassing is. Wanneer deze periode niet aanwezig is, dan is de 53e week voor dat jaar niet van toepassing.


Stap 2

Maak de loonstroken voor week 53; Dit doet u door periode 53 te kiezen.


Stap 3

Maak de betaling voor week 53; Dit doet u door periode 53 te kiezen.


Stap 4

Doe de loonaangifte (deze gaat automatisch mee in de aangifte van periode 13).


Stap 5

Exporteer de Journaalposten; Dit doet u door periode 53 te kiezen.