Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) - 1 januari 2018


De Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) zal per 1 januari 2018 van kracht zijn. Er zullen dan nieuwe hogere kwaliteitseisen gelden voor kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen, waaraan de opvang zich wettelijk dient te houden. Waarschijnlijk ben je al druk bezig (geweest) met alle voorbereidingen. 


In de bijlage willen wij u graag informeren over de wijzigingen uit de Wet IKK die per 1 januari 2018 ingaan en hoe u deze (mogelijk) kunt verwerken in Bitcare.