Hoe wijzig ik het 'type' van een locatie? (KDV of BSO of Peuteropvang)

Binnen Bitcare heeft iedere locatie een eigen type. Bij het aanmaken van jaaropgaven worden alleen jaaropgaven aangemaakt voor locaties met het type 'Kinderopvang' of 'Buitenschoolse opvang'. Wanneer u jaaropgaven hebt aangemaakt, maar ze verschijnen niet, zou dit kunnen komen doordat u locatie een andere type heeft.


Het wijzigen van het type locatie werkt als volgt:

Stap 1

Ga naar app.bitcare.com of klik op 'Home' als u al bent ingelogd.


Stap 2

Klik op 'Instellingen'.


Stap 3

Klik links op de locatie waarvan u het type wilt wijzigen.


Stap 4

Scroll onder het kopje 'Basis' naar beneden tot het veld locatie. Hier wijzigt u het type en klikt u op 'Bewaar'.