Premiekortingen komen te vervallen in 2018


Vanaf 1 januari 2018 zijn er geen premiekortingen meer: de premiekortingen arbeidsgehandicaptewerknemer, oudere werknemer en jongere werknemer verdwijnen.
De premiekorting arbeidsgehandicapte en oudere werknemer worden vervangen door loonkostenvoordelen. Meer informatie over de loonkostenvoordelen is hier terug te vinden.

Voor lopende premiekortingen oudere werknemer en premiekortingen arbeidsgehandicaptewerknemer komt een overgangsregeling.
Deze overgangsregeling wordt beschreven onder de inkomstenvoordelen. De premiekorting jongere werknemer vervalt en wordt niet vervangen.