Premievrijstelling marginale arbeid komt te vervallen in 2018


Onder bepaalde voorwaarden hoefde u geen premies af te dragen als u een uitkeringsgerechtigde kort in dienst neemt. Dat heet premievrijstelling marginale arbeid. Deze regeling is komen te vervallen.

Wanneer kwam een medewerker in aanmerking voor deze regeling?

De regeling is voor sectoren met veel korte arbeidsovereenkomsten tijdens piekperioden, zoals bij het oogsten in de land- en tuinbouw.

Wanneer komt u in aanmerking?

  • De dienstbetrekking duurt hoogstens 6 weken achter elkaar.
  • De uitkeringsgerechtigde is in het jaar niet eerder bij u in dienst geweest.
  • De uitkeringsgerechtigde heeft in het jaar niet eerder vrijstelling gekregen.


Binnen humanwave hoeft u hier niets voor aan te passen.