Salaris halverwege de maand berekenen


Wanneer het contract van een werknemer halverwege de maand wordt verlengd en het salaris verschilt tussen beide contracten, dan kunt u de volgende berekening toepassen om tot het juiste maandsalaris van die maand te komen:


(Oud maandsalaris * (Aantal werkdagen oude contract / totaal aantal werkdagen) + (Nieuw maandsalaris * (Aantal werkdagen nieuwe contract / totaal aantal werkdagen).


Voorbeeld

Een medewerker heeft een maandsalaris van 2.000 euro per maand. Het nieuwe contract gaat in op 9 oktober 2017. In het nieuwe contract staat dat de medewerker 2.250 euro gaat verdienen. Wat is het maandsalaris voor de maand oktober 2017?


- Oktober heeft 22 werkdagen in 2017. Het aantal werkdagen onder het oude contract is 5. Het oude maandsalaris is 2.000 euro. Dus: 2.000 * (5/22) = 454,55 euro.

- Het aantal werkdagen onder het nieuwe contract is 17. Het nieuwe maandsalaris is 2.250. Dus: 2.250 * (17/22) = 1.738,64 euro. 

- Tel beide bedragen bij elkaar op en u krijgt het maandsalaris van de maand oktober in 2017: 454,55 + 1.738,64 = 2.193,19 euro.