Maak je verlofjaar gereed voor 2019


Belangrijk! Wanneer je NIETS doet in Bitcare zal Bitcare het saldo verlofdagen (zowel positief als negatief) 1 op 1 overnemen naar 2019.


In de meeste ondernemingen zijn er afspraken hoe om te gaan met verlofsaldi aan het einde van het jaar. 

Bitcare ondersteunt de volgende vier scenario's die wij vervolgens zullen uitwerken:

1 - Het verlofsaldo wordt 1:1 overgenomen vanuit 2018 naar 2019;

2 - Al het verlof dient in 2018 te worden opgemaakt. Mochten er nog uren over zijn op 31 december, dan komen deze te vervallen;

3 - Vanuit 2018 mogen maximaal X verlofdagen bij een voltijds dienstverband worden meegenomen. Het overige verlof wordt uitbetaald;

4 - Vanuit 2018 mogen maximaal X verlofdagen bij een voltijds dienstverband worden meegenomen. Het overige verlof komt te vervallen.


Scenario 1 - Het verlofsaldo wordt 1:1 overgenomen vanuit 2018 naar 2019

Bijvoorbeeld: een medewerker heeft nog 40 verlofuren uit 2018, dit betekent dat hij/zij begint met een verlofsaldo van 40 uren in 2019.


Scenario 2 - Al het verlof dient in 2018 te worden opgemaakt. Mochten er nog uren over zijn op 31 december, dan komen deze te vervallen 
Bijvoorbeeld: Een medewerker heeft aan het einde van 2018 nog 5 uur over. Zijn uren uit 2018 zijn komen te vervallen. Zijn beginsaldo in 2019 is 0 uur. 
Indien een medewerker eindigt met een negatief saldo 2018, dan worden deze uren wel overgezet.
Bijvoorbeeld: Een medewerker heeft aan het einde van 2018 nog -3 uur over. Zijn beginsaldo in 2019 is dan -3 uur.
 

Scenario 3 - Vanuit 2018 mogen maximaal X verlofdagen bij een voltijds dienstverband worden meegenomen. Het overige verlof wordt uitbetaald
Bijvoorbeeld: Je hebt ingesteld dat een medewerker 40 uur mag meenemen en dat de rest wordt uitbetaald. 
Case 1: Een medewerker heeft aan het einde van 2018 een saldo van 60 uur en een fte van 1,00. Bij de jaarovergang wordt 40 uur aan het beginsaldo van 2019 toegevoegd en 20 uur wordt klaargezet voor uitbetaling.
Case 2: Een medewerker heeft aan het einde van 2018 een saldo van 60 uur en een fte van 0,50. Bij de jaarovergang wordt 20 uur (=40*0,5) aan het beginsaldo van 2019 toegevoegd en 40 uur wordt klaargezet voor uitbetaling.

Scenario 4 - Vanuit 2018 mogen maximaal X verlof dagen bij een voltijds dienstverband worden meegenomen. Het overige verlof komt te vervallen 
Bijvoorbeeld: Je hebt ingesteld dat een medewerker 24 uur mag meenemen en dat de rest komt te vervallen.
Case 1: Een medewerker heeft aan het einde van 2018 een saldo van 48 uur en een fte van 1,00. Bij de jaarovergang wordt 24 uur aan het beginsaldo van 2019 toegevoegd en 24 uur komt te vervallen.
Case 2: Een medewerker heeft aan het einde van 2018 een saldo van 40 uur en een fte van 0,50. Bij de jaarovergang wordt 12 uur (=24*0,5) aan het beginsaldo van 2019 toegevoegd en 28 uur komt te vervallen.


Aan de hand van het scenario wat bij jou van toepassing is, ga je in Bitcare als volgt te werk:


Druk op de banner - op organisatie niveau - Maak je verlofjaar gereed voor 2019;Er verschijnt dan een scherm aan de rechterkant waar je jouw scenario kunt aangeven:Voor scenario 1     -  het saldo 2018 1:1 overnemen naar 2019 - kies je voor de bovenste optie: Toevoegen aan het saldo van 2019.

Voor scenario 2      - het saldo vanuit 2018 laten vervallen - kies je voor de middelste optie: Resterend verlof vervalt zonder uitbetaling.

Voor scenario 3      - maximaal X dagen meenemen de rest uitbetalen - kies je voor de onderste optie: Voeg toe aan het saldo van volgend jaar met een maximum van X dagen.
Zodra je deze optie aanklikt, kun je daaronder de uren invullen die bij een voltijds dienstverband meegenomen mogen worden. Bij "Wat te doen met de resterende uren?" kies je voor 'Uitbetalen'.


Voor scenario 4      - maximaal X dagen meenemen de rest laten vervallen - kies je voor de onderste optie. Voeg toe aan het saldo voor volgend jaar met een maximum van X dagen.

Zodra je deze optie aanklikt, kun je de uren invullen die bij een voltijds dienstverband meegenomen mogen worden. Bij "Wat te doen met de resterende uren?" kies je voor 'Vervallen'.


Bitcare berekent op 1 januari 2019 op basis van het laatst ingevoerde scenario automatisch de nieuwe verlofrechten voor 2019 voor de medewerkers. Hierbij houden wij rekening met het wettelijk en bovenwettelijk verlof en plus- en minuren. Je kunt de verlofsaldi van de medewerkers voor 2019 eenvoudig controleren via het tabblad Verlof en verzuim/ Verlofsaldo. Zie onze helpfile openen verlofjaar 2018 voor meer informatie.


Werk je met plus en min uren in jouw organisatie dan zal Bitcare het saldo van de plus- en minuren op 31 december 2018 1 op 1 overzetten naar 1 januari 2019.


Mocht je medewerker specifieke afspraken hebben gemaakt dan kun je deze na 2 januari 2019 toepassen op medewerkersniveau.

Dit kun je doen door in het tabblad Verlof en verzuim/Verlofsaldo de medewerker te selecteren en via het potloodje de aanpassingen te maken, waarbij wij je adviseren om een notitie toe te voegen.


Werk je met meerdere bedrijven in een organisatie met afwijkende verlof afspraken dan dien je deze in de instellingen per bedrijf bij tabblad Velof en verzuim in te richten voor 31 december 2018.