Hoe werken historische vervaldata (wettelijk en bovenwettelijk verlof uit eerdere jaren)


Bij een jaarovergang moet het wettelijk en het bovenwettelijk verlof uit eerdere jaren opnieuw worden bepaald.
Welke uren zijn nog van toepassing in het nieuwe jaar en welke uren komen in aanmerking om te vervallen?

Dit wordt binnen Bitcare als volgt gedaan: 

  1. Het verlofsaldo van 2017 wordt bepaald.
  2. De wettelijke en bovenwettelijke verlofopbouw voor 2017 worden opgehaald.
  3. De wettelijke en bovenwettelijke verlofsaldi voor 2016 en eerder worden opgehaald.
  4. Deze saldi worden op vervaldatum gesorteerd waarbij de hoogste vervaldatum bovenaan komt te staan.
  5. De historische vervaldata en saldo worden afgezet tegen het verlofsaldo van 2017 op basis van de hoogste vervaldatum net zolang totdat het eind saldo 2017 gelijk is aan 0.


Voorbeeld 1 (alleen opbouw in 2017):

Een medewerker heeft een eindsaldo van 100 uur in 2017.
Het bovenwettelijk verlof uit 2017 is 40 uur met een vervaldatum van 31-12-2022.
Het wettelijk verlof uit 2017 is 160 uur met een vervaldatum van 30-06-2018.


Dit betekent dat voor de medewerker het historisch verlofsaldo in 2018 als volgt is opgebouwd:

Het bovenwettelijk verlof uit 2017 is 40 uur met een vervaldatum van 31-12-2022.

Het wettelijk verlof uit 2017 is 60 uur met een vervaldatum van 30-06-2018.


Voorbeeld 2 (opbouw uit eerdere jaren):

Een medewerker heeft een eindsaldo van 100 uur in 2017.
Het bovenwettelijk verlof uit 2017 is 40 uur met een vervaldatum van 31-12-2022.

Het bovenwettelijk verlof uit 2016 is 40 uur met een vervaldatum van 31-12-2021.

Het wettelijk verlof uit 2017 is 160 uur met een vervaldatum van 30-06-2018.


Dit betekent dat voor de medewerker het historisch verlofsaldo in 2018 als volgt is opgebouwd:

Het bovenwettelijk verlof uit 2017 is 40 uur met een vervaldatum van 31-12-2022.

Het bovenwettelijk verlof uit 2016 is 40 uur met een vervaldatum van 31-12-2021.

Het wettelijk verlof uit 2017 is 20 uur met een vervaldatum van 30-06-2018.


Voorbeeld 3 (veel overwerk (tijd voor tijd))

Als er veel overwerk (tijd voor tijd) is, dan wordt dit bij het bovenwettelijke saldo van 2017 geteld.

Een medewerker heeft een eindsaldo van 100 uur in 2017 met 80 uren uit tijd voor tijd.

Het bovenwettelijk verlof uit 2017 is 40 uur met een vervaldatum van 31-12-2022.

Het bovenwettelijk verlof uit 2016 is 40 uur met een vervaldatum van 31-12-2020.

Het wettelijk verlof uit 2017 is 160 uur met een vervaldatum van 30-06-2018.


Dit betekent dat voor de medewerker het historisch verlofsaldo in 2018 als volgt is opgebouwd:

Het bovenwettelijk verlof uit 2017 is 80 (overwerk) +20  uur met een vervaldatum van 31-12-2022.