Loonkostenvoordelen voor arbeidsgehandicapten en oudere werknemers


Met ingang van 1 januari 2018 zijn er vier loonkostenvoordelen (LKV). Dit zijn:

 • LKV oudere werknemer
 • LKV arbeidsgehandicapte werknemer
 • LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden
 • LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer


Wanneer hebt u recht op de loonkostenvoordelen? 

U kunt voor 1 of meer van uw werknemers recht hebben op een loonkostenvoordeel. U en uw werknemer moeten dan aan de voorwaarden voldoen. De voorwaarden waar u aan moet voldoen verschillen per loonkostenvoordeel. Het belangrijkste is dat een medewerker een doelgroep verklaring heeft. Deze doelgroep verklaring is vaak in het bezit van de medewerker of deze kan worden aangevraagd. Het is van belang dat deze verklaring bij indiensttreding (indien van toepassing) gelijk wordt aangevraagd. Aan het einde van dit document vindt u meer informatie over de overige voorwaarden.

Hoe hoog zijn de loonkostenvoordelen?

Hebt u voor een werknemer recht op 1 van de loonkostenvoordelen? Dan krijgt u van de Belastingdienst een bedrag per verloond uur. Dit bedrag is niet voor alle loonkostenvoordelen gelijk.

Hoeveel loonkostenvoordeel u krijgt, hangt dus af van hoeveel verloonde uren de werknemer heeft en om welk loonkostenvoordeel het gaat het.

Loonkostenvoordeel
Bedrag per verloond uur (€)
Maximum bedrag per jaar (€)
Aantal jaren dat u het LKV voor dezelfde werknemer mag aanvragen
Oudere werknemer
3,05 6.000 3
Arbeidsgehandicapte werknemer
3,05
6.000 3
Doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden
1,01
2.000
3
Herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer
3,05
6.000
1


Hoe moet u dit lezen?
Wanneer de medewerker 1 uur werkt en de medewerker valt onder het loonkostenvoordeel oudere werknemer, dan krijgt u € 3,05 terug met een maximum van € 6.000 per jaar (1.968 uren). Het maakt niet uit hoeveel de medewerker verdient.


Wanneer worden de loonkostenvoordelen betaald?
De loonkostenvoordelen uit 2018 worden uiterlijk in september 2019 betaald. De reden hiervoor is dat pas na 2018 het aantal gewerkte uren bekend is.
Het proces ziet er als volgt uit: In maart 2019 krijgt u een voorlopige berekening van de voordelen. Wanneer u het niet eens bent met deze berekening, dan kunt u tot 1 mei 2019 correcties indienen voor 2018. U krijgt het bedrag in één keer uitbetaald voor alle medewerkers.


Voorwaarden in detail:

Voorwaarden LKV oudere werknemer (56+)
U hebt recht op dit voordeel als u een werknemer in dienst neemt die voldoet aan 4 voorwaarden:

 • Hij of zij is 56 jaar of ouder, maar heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
 • Hij of zij is in de 6 maanden voor u hem/haar aanneemt, niet bij u in dienst geweest.
 • Hij of zij had, in de kalendermaand voor hij bij u in dienst kwam, recht op een uitkering.
 • U heeft voor de werknemer een doelgroepverklaring. Uit deze verklaring blijkt dat de werknemer voldoet aan de voorwaarden.

Voldoen u en de werknemer aan alle voorwaarden? Dan mag u het loonkostenvoordeel vanaf het begin van de dienstbetrekking maximaal 3 jaar aanvragen voor deze werknemer.


Voorwaarden LKV arbeidsgehandicapte werknemer

U hebt recht op dit voordeel als u een werknemer in dienst neemt die voldoet aan 4 voorwaarden: 

 • Hij of zij heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
 • Hij of zij is in de 6 maanden voor u hem aanneemt, niet bij u in dienst geweest.
 • Hij of zij had, in de kalendermaand voor hij bij u in dienst kwam, recht op een WIA/WAO of WAZ-uitkering.
 • U heeft voor de werknemer een doelgroepverklaring. Uit deze verklaring blijkt dat de werknemer voldoet aan de voorwaarden.

Voldoen u en de werknemer aan alle voorwaarden? Dan mag u het loonkostenvoordeel vanaf het begin van de dienstbetrekking maximaal 3 jaar aanvragen voor deze werknemer.


Voorwaarden LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden

U hebt recht op dit voordeel als u een werknemer in dienst neemt die voldoet aan 4 voorwaarden:

 • Hij of zij heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
 • Hij of zij is in de 6 maanden voor u hem aanneemt, niet bij u in dienst geweest.
 • In de kalendermaand voor u hem aanneemt, voldoet hij aan 1 van de volgende voorwaarden:
  • Hij of zij heeft recht op een uitkering of arbeidsondersteuning op grond van de Wet Wajong.
  • Hij of zij heeft een WSW-indicatie (Wet sociale werkvoorziening).
  • Hij of zij is volgens UWV of de gemeente niet in staat om 100% van het wettelijke minimumloon te verdienen en wordt onder verantwoordelijkheid van de gemeente naar werk begeleid. In beide gevallen geldt dat u hem/haar op of na 1 januari 2016 in dienst hebt genomen.
  • Hij of zij heeft een indicatie als arbeidsbeperkte. Hieronder vallen onder meer schoolverlaters van het Voortgezet Speciaal Onderwijs en schoolverlaters van het Praktijkonderwijs.
  • Hij of zij heeft een Wiw-baan (Wet inschakeling werkzoekenden) of een ID-baan (In- en doorstroombaan).
  • Hij of zij hoort niet tot de doelgroep banenafspraak, hij of zij heeft door een ziekte of gebrek problemen gehad bij het volgen van onderwijs en hij of zij komt binnen 5 jaar na afronding van dat onderwijs bij u in dienst.
 • U heeft voor de werknemer een doelgroepverklaring. Uit deze verklaring blijkt dat de werknemer voldoet aan de voorwaarden.

Voldoen u en de werknemer aan alle voorwaarden? Dan mag u het loonkostenvoordeel vanaf het begin van de dienstbetrekking maximaal 3 jaar aanvragen voor deze werknemer.


Voorwaarden LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer

U hebt recht op dit voordeel als u een arbeidsgehandicapte werknemer herplaatst die voldoet aan 3 voorwaarden. Van herplaatsen is sprake als een arbeidsgehandicapte werknemer weer geheel of gedeeltelijk voor u gaat werken, in zijn eigen functie of in een andere.

 • Hij of zij heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
 • Hij of zij had, in de kalendermaand voor hij bij u in dienst kwam, recht op een WIA/WAO of WAZ-uitkering.
 • U heeft voor de werknemer een doelgroepverklaring. Uit deze verklaring blijkt dat de werknemer voldoet aan de voorwaarden.

Voldoen u en de werknemer aan alle voorwaarden? Dan mag u het loonkostenvoordeel vanaf het begin van de dienstbetrekking maximaal 1 jaar aanvragen voor deze werknemer.


Bron: nieuwsbrief Belastingdienst