Wat moet ik doen voordat ik het loonjaar 2018 kan openen?


Voor het openen van het loonjaar 2018 dient u het volgende in ogenschouw te nemen:

  1. U moet zeker van zijn dat u 2017 heeft afgesloten en dat er geen verloningen meer hoeven plaats te vinden. Zie ook onze helpfile afsluiten loonjaar 2017.
  2. Indien uw medewerkers een loonsverhoging per 1-1-2018 krijgen, raden wij u aan deze verhoging door te voeren voordat het loonjaar wordt geopend. Voor een groot aantal pensioenen is de pensioengrondslag namelijk het loon van januari + vakantiegeld en een eventuele eindejaarsuitkering.
    Zie hieronder hoe u de salarissen aan kunt passen bij 'Hoe pas ik de salarissen per 1-1-2018 aan?'.
  3. De brief van de Belastingdienst inzake het gedifferentieerde premiepercentage Werkhervattingskas (Whk) 2018 bij de hand te houden.
  4. Over overwerk dient vakantiegeld berekend te worden per 1-1-2018. Zie onze helpfile Hoe zorg ik ervoor dat over overwerk vakantiegeld berekend wordt?


Hoe pas ik de salarissen per 1-1-2018 aan?

  • Ga naar de medewerker die u wilt aanpassen.
  • Ga naar zijn/haar arbeidsrelatie en ga op het potlood achter het salaris component staan.
  • Kies voor de bovenste optie: Aanpassen vanaf een bepaalde datum.
  • Kies als startdatum 1-1-2018 en pas de bedragen aan. Het is niet verstandig om te kiezen om de huidige aan te passen. U verliest zo de historie.


Heeft u dit allemaal aangepast en heeft u de brief van de Belastingdienst inzake het gedifferentieerde premiepercentage Werkhervattingskas (Whk) 2018 bij de hand, dan kunt u het loonjaar 2018 openen aan de hand van de stappen uit de helpfile Hoe open ik het loonjaar 2018?.