Waarom uren afhandeling?


Als u met de medewerker de afspraak heeft dat de extra of minder gewerkte uren verder geen invloed hebben, dan kunt u dit artikel overslaan.
Binnen veel organisaties is het echter standaard dat de extra en minder gewerkte uren verrekend worden.


De grootste uitdaging die u heeft is het beantwoorden van de vraag ''Heb ik alle uren met mijn medewerker verrekend?''


Binnen Bitcare kunnen de uren als volgt verrekend/afgehandeld worden:

  • Extra uren bij het verlof; Werkt een medewerker meer uren per week, dan worden de extra uren opgeteld bij het verlof saldo.
  • Extra uren uitbetalen; Werkt een medewerker meer uren per week, dan worden de extra uren uitbetaald bij het salaris.
  • Extra uren naar plus min saldo; Werkt een medewerker meer uren per week, dan worden extra uren aan het plus min saldo toegevoegd.
  • Extra uren komen te vervallen; Werkt een medewerker meer uren per week, dan wordt hier niets mee gedaan. 
Hoe u de uren afhandelt is vaak afhankelijk van het type contract wat een medewerker heeft. Wij onderscheiden de onderstaande typen contracten:
  • Mensen die een contract met vaste werktijden hebben (standaard).
  • Mensen die een oproep contract hebben.
  • Mensen die een min - max uren contract hebben.
  • Mensen die een jaar uren contract hebben.
Bij vaste contracten kunnen de extra uren naar plus/min saldi of tijd voor tijd (verlof saldo) worden doorgezet terwijl bij oproepkrachten en min - max contracten deze uren worden uitbetaald.