Hoe voer ik onbetaald verlof in?


Wanneer u onbetaald verlof in wilt voeren, bijvoorbeeld in verband met ouderschapsverlof, kunt u dit op de volgende manier invoeren. 


Stap 1

Ga naar de arbeidsrelatie van de medewerker.Stap 2

Voer een nieuwe afspraak in door op het plusteken te klikken in de arbeidsrelatie van de medewerker.


Stap 3

Kies voor het component 'Tijdelijke uitbreiding'.


Stap 4

Het vervolg kan het beste worden uitgelegd middels een voorbeeld:


Een medewerker heeft een contract voor 36 uur per week (1 fte) en wil 1 dag in de week onbetaald verlof opnemen ivm ouderschapsverlof. Hoe moet dit ingevoerd worden?


Door middel van de tijdelijke uitbreiding negatief in te voeren, kan er een aantal uur ingehouden worden per week die niet uitbetaald worden en waarover ook geen verlof wordt opgebouwd. In het geval van de medewerker, moet er een dag à 7.2 uur worden ingehouden per week. Dit voert u als volgt in:Datum: Hier zien we de datum waartussen de inhouding plaats moet vinden. Belangrijk is dat voor de inhouding de tijdsspannen in weken wordt weergegeven. Er wordt namelijk gekeken naar de uren per week.


Uren per week: Wanneer u hier een negatief getal invoert zal dit aantal uur per week worden ingehouden. Wanneer het om 1 dag gaat bij een 36-urige werkweek, voert u -7,2 in. Wanneer het om een paar uur per week gaat, voert u het gewenste aantal uur negatief in. 


Dagen per week: Deze kunt u positief invoeren. Hier voert u het aantal werkdagen per week in.


FTE: Wanneer het aantal uur per week wordt aangepast, zal dit automatisch het FTE aanpassen. In dit geval wordt het FTE verminderd met 0.2. 


Notitie: Hier kunt u aangeven waarom en wanneer er onbetaald verlof wordt opgenomen.