Wat betekent de gemiddelde verzuimduur in het overzicht verzuimstatistieken?


De gemiddelde verzuimduur geeft aan of u te maken heeft met kort of langer verzuim.
Is de gemiddelde verzuimduur kort, dan heeft u te maken met veel kort verzuim. U moet dit gegeven echter wel combineren met de ziekmeldingsfrequentie en het ziekte verzuimpercentage om dit goed te kunnen interpreteren.


  • Heeft u korte verzuimduur, een lage ziekmeldingsfrequentie en een laag verzuim percentage, dan is er niets aan de hand.
  • Heeft u korte verzuimduur, een hoge ziekmeldingsfrequentie en een laag verzuim percentage, dan heeft u te maken met veelvuldig kort verzuim. Mensen melden zich snel ziek om de volgende dag weer te werken. U moet dan onderzoeken of er een patroon is in de ziekmeldingen en bij welke medewerker. Als er veel verzuim is op maandag kunt u de betreffende medewerkers hierop aanspreken. Deze informatie haalt u uit het rapport ziekte per medewerker (Rapporten -> Verlof en Verzuim -> Ziekte per medewerker)
  • Heeft u een kortere verzuimduur, een lage ziekmeldingsfrequentie en een hoger verzuim percentage, dan heeft u te maken met langdurig verzuim. Dit verdient extra aandacht omdat de kosten voor uw organisatie erg zwaar kunnen zijn. U zult met de betreffende medewerkers in gesprek moeten gaan om te kijken wat de oorzaak is. Dit kan soms door het aanpassen van de werkomstandigheden maar soms is er geen oplossing door ernstige ziekte.
  • Heeft uw een lange verzuimduur, een lage ziekmeldingsfrequentie en een hoger verzuim percentage, dan heeft u te maken met medewerkers die terugkomen van langdurig verzuim. Dit is op zich een goede ontwikkeling voor uw organisatie.
  • Heeft uw een langere verzuimduur, een hogere ziekmeldingsfrequentie en een hoger verzuim percentage, dan heeft u te maken met veelvuldig langdurig verzuim. Dit verdient alle aandacht omdat medewerkers om de havenklap langdurig afwezig zijn. Deze getallen geven dan aan dat er wat aan de hand is echter de oorzaak zult u zelf moeten achterhalen en oplossen.

De gemiddelde verzuimduur wordt als volgt berekend:

De duur van de verzuimgevallen die in een periode beëindigt zijn / aantal beëindigde ziekteverzuim in een periode.

De duur van ziekte verzuim gevallen die in een periode beëindigt zijn wordt in dagen * FTE * percentage ziek berekend.

Voorbeelden

  • Als iemand in de periode van 31 januari tot 8 februari ziek is, dan is de duur 9 dagen bij een voltijdsdienstverband. Was deze medewerker vorig jaar ziek geworden op 1 november en beëindigt hij de ziekte op 31 januari, dan worden er 92 dagen berekend voor 2017.
  • Was deze medewerker vorig jaar 50% ziek geworden op 1 november en beëindigt hij de ziekte op 31 januari bij een parttime dienstverband van 50%, dan worden er 92*50%*50% = 23 dagen berekend voor 2017.
  • Als dit de enige ziekte gevallen binnen de organisatie zijn, dan is de gemiddelde verzuimduur in het eerste voorbeeld 9 dagen, in het tweede voorbeeld 92 dagen en in het derde voorbeeld 23 dagen.


Wat is de gemiddelde verzuimduur in Nederland?

De gemiddelde verzuimduur in 2015 in Nederland was 9 dagen.

Voor mannen was dit 8,3 dagen en voor vrouwen 9,8 dagen (bron: CBS).