Loonstaat: Wat staat er op de loonstaat


De loonstaat is een rapport waarop, door de belastingdienst vastgestelde kolommen, de bruto/netto berekening wordt weergegeven.

De loonstaat kunt u genereren door links in het menu naar 'Rapporten' te gaan en daarna naar het tabblad 'Personeel'. Onder 'Salaris' ziet u rapport 'Loonstaat':Selecteer het bedrijf, de afdeling, medewerker en dekperiode waarover u de loonstaat wilt hebben en klik op 'Verversen'. 


De loonstaat laat de volgende gegevens zien:

 1. Loontijdvak is het tijdvak waarover de loonstaat is gemaakt
 2. Nummer inkomstenverhouding is het nummer wat wordt doorgegeven naar de belastingdienst en het UWV. Een Medewerker wordt herkend aan de hand van zijn sofinummer, het loonheffingennummer van de werkgever en het nummer inkomstenverhouding.
 3. Loon in geld, in deze kolom vindt u alle bruto vergoedingen zoals het salaris, uitbetaald vakantiegeld, overwerk uitbetalingen 
 4. Loon niet in geld, in deze kolom vindt u alle bijtellingen, zoals auto van de zaak en lunch bijtellingen. Dit zijn vergoedingen die wel een fiscale waarde hebben maar niet in geld worden uitgekeerd (loon in natura).
 5. Aftrekposten zijn inhoudingen voor pensioenen en andere  verzekeringen zoals aanvullende ANW en WIA verzekeringen
 6. Loon voor SVW en Loon voor ZVW en Loon voor loonheffing zijn drie verschillende begrippen, ze zijn echter qua bedrag wel hetzelfde. Dit loon is de grondslag voor de sociale premies en loonbelastingen.
 7. Ingehouden loonheffing is de loonbelasting die is ingehouden op het salaris.
 8. Ingehouden ZVW (komt eigenlijk alleen bij directeur grootaandeelhouders voor)  Hier wordt de ZVW premie van het netto loon ingehouden.
 9. De kolom uitbetaald toont wat is uitbetaald
 10. Verrekende arbeidskorting is de arbeidskorting (onderdeel van de loonbelasting) die is toegepast.
 11. Levensloop verlofkorting is de korting op de loonbelasting die men krijgt als men levensloop laat uitbetalen.