Overzicht premies: Hoe kan ik zien hoe een premie berekend is?


Binnen de rapportages in Bitcare is het rapport 'Premie' beschikbaar. Het rapport genereert een overzicht van premies. In het overzicht premies vindt u hoe een premie is berekend.


U vindt het rapport door links in het menu voor 'Rapporten' te kiezen, klik daarna op 'Personeel'. Onder financieel vindt u rapport 'Premies'.De meeste premies volgen een vast stramien:

 1. Er is een grondslag, dit kan het sociaal verzekeringsloon zijn, het loon in januari, een aantal looncomponenten bij elkaar opgeteld. Deze grondslag bepaling is afhankelijk van het type premie en wordt bepaald door de instantie die de premie int.
  Sociale premies hebben als grondslag het sociaal verzekeringsloon, pensioen en overige premies kunnen totaal andere grondslagen hebben.
 2. Dit bedrag mag niet boven een bepaald maximum uitkomen,  komt de grondslag boven dit maximum uit, dan moet het maximum worden toegepast.
  Hoe dit maximum berekend moet worden en de hoogte ervan is afhankelijk van het type premie en wordt bepaald door de instantie die de premie int.
 3. Van de grondslag kan een bedrag worden afgetrokken, dit heet een franchise.
  Hoe de franchise berekend moet worden en de hoogte ervan is afhankelijk van het type premie en wordt bepaald door de instantie die de premie int.
  Voor Sociale premies is de franchise 0.
 4. De grondslag (rekening houden met het maximum) -/- franchise geeft de gebruikte grondslag 
 5. Gebruikte grondslag * percentage geeft het premie bedrag.


Voorbeelden
1. Er is een grondslag van 4.000 euro, er is een maximum van 4.100 euro, een franchise van 2.000 euro en een percentage van 5%

de premie is dan (4.000-2.000) *5% = 100


2. Er is een grondslag van 4.200 euro, er is een maximum van 4.100 euro, een franchise van 2.000 euro en een percentage van 5%

De grondslag is boven het maximum, het maximum moet dus worden toegepast

de premie is dan (4.100 -2.000) *5% = 105


Deze componenten van de berekening vindt u terug in het overzicht van rapport 'Premies' 


Bij de berekeningen in de selectie kunt u een specifieke premie selecteren.Door voor PDF of Excel te kiezen kunt u het rapport downloaden.

Duurt het te lang en kan het rapport niet gegenereerd worden, dan kunt u voor de meest rechter icoon kiezen. Het document zal dan als organisatie document worden aangemaakt (deze is altijd in Excel formaat).