Inrichten netto vergoeding voor de WKR


Wanneer u het component 'Netto vergoeding' wilt aanpassen of toevoegen, gaat u naar de algemene instellingen en klikt u onder het tabblad salaris op het plusje. 
Er verschijnt een scherm, waar de volgende velden van belang zijn: • Debet onbelast: De grootboekrekening die gebruikt wordt om het onbelaste gedeelte op te boeken
 • Debet belast: De grootboekrekening die gebruikt wordt om het belaste gedeelte op te boeken
 • Wanneer belast?
  Hier heeft u 3 opties:
  • Altijd (het component wordt altijd als belast gezien)
  • Nooit (het component wordt altijd als als onbelast gezien)
  • Afhankelijk van de situatie. In het salaris proces kiest u pas of voor deze medewerker de vergoeding belast is.Daarnaast kan het zijn dat voor een medewerker een gedeelte van de vergoeding belast is en een gedeelte onbelast.

U heeft bijvoorbeeld bewijs opgebouwd voor een netto vergoeding die 50% van de vergoeding dekt, de overige 50% kunt u niet onderbouwen.


In de medewerkerkaart kunt u dit aanpassen wanneer u een netto vergoeding toevoegt via de arbeidsrelatie:De voorwaarde is wel dat in de component zelf "Wanneer belast?" op Altijd staat.