Inrichten Onkostendeclaratie - Eten en drinken voor de WKR


Het component voor de onkostendeclaratie vindt u door naar de algemene instellingen te gaan en daarna te kiezen voor tabblad 'Salaris'.Wanneer u het component 'Onkostendeclaratie - eten en drinken' aanpast of toevoegt, zijn de volgende velden van belang.


 • Debet onbelast: De grootboekrekening die gebruikt wordt om het onbelaste gedeelte op te boeken
 • Debet belast: De grootboekrekening die gebruikt wordt om het belaste gedeelte op te boeken
 • Wanneer belast?
  Hier heeft u 3 opties:
  • Altijd (het component wordt altijd als belast gezien)
  • Nooit (het component wordt altijd als als onbelast gezien)
  • Afhankelijk van de situatie. In het salaris proces kiest u pas of voor deze medewerker de vergoeding belast is.

                      (Default staat deze op Nooit).