Inrichten Onkostendeclaratie - Openbaar vervoer voor de WKR


Het component voor de onkostendeclaratie vindt u door naar de algemene instellingen te gaan en daarna te kiezen voor tabblad 'Salaris'.Wanneer u het component 'Onkostendeclaratie - openbaar vervoer' toevoegt of aanpast, zijn de volgende velden van belang:

 • Debet onbelast: De grootboekrekening die gebruikt wordt om het onbelaste gedeelte op te boeken
 • Debet belast: De grootboekrekening die gebruikt wordt om het belaste gedeelte op te boeken
 • Wanneer belast?
  Hier heeft u 3 opties:
  • Altijd (het component wordt altijd als belast gezien)
  • Nooit (het component wordt altijd als als onbelast gezien)
  • Afhankelijk van de situatie. In het salaris proces kiest u pas of voor deze medewerker de vergoeding belast is

                      (Default staat deze op Nooit).