Wanneer geef ik een kind een nieuw contract?

Binnen Bitcare kunt u kiezen om een wijziging aan te brengen binnen een contract of een nieuw contract te geven aan een kind. Wanneer is het nodig om een nieuw contract te maken en wanneer is een wijziging binnen het bestaande contract voldoende?


Nieuw contract:

 • Als een kind overgaat van KDV naar BSO
 • Als een kind overgaat naar een andere locatie
 • Kortom: bij een LRK wijziging


Geen nieuw contract:

 • Wijziging binnen de planning
 • Wijziging binnen de prijs
 • Andere ouder wordt contract verantwoordelijke
 • Het bedrijf dat gekoppeld is aan het contract wijzigt
 • Ouder gaat per incasso betalen in plaats van per overdracht
 • Ouder gaat per overdracht betalen in plaats van per incasso
 • Kind wordt binnen een andere groep geplaatst
 • Ingang van een nieuw kalenderjaar (als het kind in 2018 actief is en dit in 2019 nog steeds zal zijn kunt u het contract door laten lopen)