Hoe wordt het salaris berekend voor iemand die gedurende de maand in dienst komt?


Als iemand halverwege de maand in dienst komt wordt zijn salaris automatisch naar rato omgerekend binnen Bitcare.

Hiervoor wordt de volgende formule gebruikt:

(Aantal werkdagen in de maand dat de medewerker in dienst is / Aantal werkdagen in de maand) * Salaris.  

Voorbeeld:
Iemand komt in dienst op 5 mei 2017.
Vanaf vrijdag 5 mei zijn er 19 werkbare dagen

In mei zijn er 23 werkbare dagen
Als zijn salaris 2000 euro is, dan is het salaris voor mei 19/23*2000 = 1652,17 euro.