Hoe werkt een tijdelijke uitbreiding in combinatie met het salaris?


Een tijdelijke uitbreiding is een uitbreiding van het contract met x aantal uur voor een bepaalde periode.


Bijvoorbeeld:
U heeft een medewerker die parttime 20 uur in de week werkt. In januari gedurende de jaarafsluiting vraagt u deze medewerker tijdelijk een maand 8 uur meer in de week te werken.


De formule waarmee het salaris tijdelijk verhoogd wordt zit als volgt in elkaar:
Het salaris wordt verhoogd met: (het aantal werkbare dagen dat de tijdelijke uitbreiding van toepassing is/aantal werkbare dagen in de maand) *fte in de tijdelijke uitbreiding*salaris.


Als we dan doorgaan met het bovenstaande voorbeeld en uitgaan van een voltijd werkweek van 36 uur. 

U voegt in de arbeidsrelatie een tijdelijk uitbreiding toe van 8 uur lopende van 1 januari tot en met 31 januari.


Het salaris van de medewerker is voor 20 uur 1000 euro bruto (en (1000/(20/36)) =  1800 bij een werkweek van 36 uur).

Het salaris is 1000 euro + 22/22 * 8/36 * 2000 = 1000 + 1*0,22222 *2000 = 1000+ 444,44 = 1444,44 euro.


U heeft een medewerker die parttime 20 uur in de week werkt. In de meivakantie is het wat drukker door extra opvang omdat ouders blijven werken. U vraagt deze medewerker tijdelijk een week 8 uur meer te werken van 1 tot en met 7 mei.
Uw voltijdswerkweek is 36 uur.

U voegt in de arbeidsrelatie een tijdelijk uitbreiding toe van 8 uur lopende van 1 mei tot en met 5 mei.


Het salaris van de medewerker is voor 20 uur 1000 euro bruto (en (1000/(20/36)) =  1800 bij een werkweek van 36 uur).

Het salaris is 1000 euro + 5/23 * 8/36 * 2000 = 1000+ 0,21739 *0,22222 *2000 = 1000+ 96.62 = 1096,62 euro.