Inrichten Onkostendeclaratie - Kilometers voor de WKR


Wanneer u het component 'Onkostendeclaratie - kilometers' toevoegt of aanpast, zijn de volgende velden van belang:


  • Debet onbelast: De grootboekrekening die gebruikt wordt om het onbelaste gedeelte op te boeken
  • Debet belast: De grootboekrekening die gebruikt wordt om het belaste gedeelte op te boeken
  • Boven de 19 cent: Hier heeft u 3 opties:
    • Nooit (het component wordt altijd als onbelast gezien).
    • Altijd (alles boven de 19 cent wordt als Belast gezien en op de grootboekrekening bij "Debet belast" geboekt. Het bedrag tot de 19 cent wordt op "Debet onbelast" geboekt)
    • Bruto (alles boven de 19 cent wordt op het component gekoppeld bij "Via berekening" bruto geboekt. Het bedrag tot de 19 cent wordt op "Debet onbelast" geboekt)

                      (standaard staat hij op: "Altijd")

  • Via berekening: Hier koppelt u het salariscomponent waarover u het bovenmatige gedeelte van de kilometervergoeding wilt boeken.