Wat is bijzonder tarief belastingen en hoe bepaal ik het?


Het bijzondere tarief belastingen is het belastingpercentage wat wordt toegepast voor eenmalige verloningen. Hierbij kunt u denken aan de vakantiegeld uitbetalingen in mei, overwerk, een bonus of het eenmalig uitbetalen van verlof dagen.
In principe wordt dit percentage een keer per jaar vast gesteld, op basis van het jaarinkomen van het vorige jaar.


Hoe wordt het percentage bijzonder tarief bepaald?

Voor de tabellen voor bijzondere beloningen hebt u een jaarloon nodig. U baseert dit jaarloon op het loon uit kolom 14 het loon voor loonheffing van de loonstaat.

Er zijn 3 situaties mogelijk (bron: Belastingdienst):

 • U hebt de medewerker het hele voorafgaande kalenderjaar loon betaald. U gaat dan uit van het loon dat de medewerker in dat jaar van u heeft gekregen.
  Dit doet Bitcare automatisch bij het openen van het loonjaar
 • De medewerker gedurende het vorige jaar in dienst gekomen. U gaat dan uit van het tot een jaarloon herleide bedrag. Is de medewerker bijvoorbeeld op 15 november in dienst getreden en is zijn cumulatieve loon (kolom 14) op 31 december € 3.000, dan is het tot jaarloon herleide bedrag ((€ 3.000 : 1,5) x 12 =) € 24.000.
  Dit doet Bitcare automatisch bij het openen van het loonjaar
 • De medewerker is in het huidige jaar in dienst gekomen. U herleidt dan een jaarloon op basis van het lopende jaar. U moet het jaarloon herleiden alsof uw werknemer over het hele lopende jaar loon zou krijgen.
  Dit doet Bitcare automatisch als u bij het aanmaken van de medewerker het salaris invult. Heeft u dit niet gedaan, dan kunt u het jaarloon bijzonder tarief percentage invullen in de kaart van de medewerker (Medewerker/Arbeidsrelatie/Instellingen belasting)Op basis van het jaarloon wordt het percentage bepaald met behulp van de tabel bijzondere beloningen.

Hoe leest u deze tabel?

Eerst moet u bepalen of de medewerker jonger of ouder is dan de AOW leeftijd; laten we ervan uitgaan dat zij jonger is dan de AOW leeftijd, dan hebben we te maken met de eerste 4 kolommen.

Dan bepalen we of de medewerker wel of geen loonheffingskorting toepast. Bij de meeste medewerkers wordt loonheffingskorting toegepast, behalve als zij meerdere banen hebben. Er mag maar bij een werkgever loonheffingskorting worden toegepast.

Bij geen loonheffingskorting zijn er in 2018 maar 3 tarieven: 

 1. 36,55% bij een inkomen tot 20142, 
 2. 40,85% bij een inkomen tussen de 20143 en 68507
 3. 51,95% als er meer dan 68508 wordt verdient. 

Dit is simpel en recht toe recht aan.

 

Maar nu heeft de medewerker wel loonheffingskorting in 2018. Dan moeten we de verrekening van de loonheffingskortingen gaan toepassen. Bij het standaard tarief wordt een percentage opgeteld of afgetrokken. Dit leidt tot veel verwarring, echter helaas, zo zit de Nederlandse loonbelasting in elkaar

 1. Tot een inkomen van 6511 is het bijzonder tarief 0%
 2. Bij een inkomen tussen de 6512 en 10225 is het bijzonder tarief 36,55 - 1,76 = 34,79% 
 3. Bij een inkomen tussen de 10226 en 18936 is het bijzonder tarief 36,55 - 28,06 = 8,49%
 4. Bij een inkomen tussen de 18937 en 20142 is het bijzonder tarief 36,55 - 0 = 36,55%
 5. Bij een inkomen tussen de 20143 en 33112 is het bijzonder tarief 40,85 + 4,68 = 45,53%
 6. Bij een inkomen tussen de 33113 en 68507 is het bijzonder tarief 40,8 + 8,28 = 49,08%
 7. Bij een inkomen tussen de 68508 en 133231 is het bijzonder tarief 51.95 + 3,6 = 55,55%
 8. Bij een inkomen van 133232 of hoger is het percentage 51.95%


Er zijn 8 verschillende tarieven Belasting voor eenmalige verloningen, Al deze tarieven zijn geïntroduceerd om te voorkomen dat medewerkers bij hun aangifte inkomstenbelasting veel geld terug krijgen of moeten bij betalen. Is het uit te leggen? Nee of zeer moeilijk. Wij raden u dan ook aan naar de tabel bijzondere verloningen te verwijzen. Toch kunt u uw medewerkers wel een beetje van dienst zijn, er is namelijk een groep die het risico loopt een aanslag inkomsten belasting te krijgen. Als u goed naar de bovenstaande tabel kijkt, is het verschil in inkomen tussen 8,49% betalen en 45,53% bijzonder tarief betalen maar 1207 euro op jaar basis. Zit een medewerker op de grens (dus boven de 18500 euro maar minder dan 20143 euro en gaat hij of zij meer verdienen of meer werken, dan raden wij u aan het percentage te verhogen naar 45,53%. De medewerker kan via de opgave inkomsten belasting altijd dit geld terugvragen, maar wordt niet verrast met een naheffing in april van het volgende jaar. 


Iedere maand een juiste en foutloze salarisadministratie? Bitcare helpt u graag. Met veel plezier en enthousiasme voeren onze Salaris Experts voor u de maandelijkse salarisadministratie uit. Het mooie is dat u 24/7 kunt meekijken zodat u grip en inzicht houdt.