Hoe koppel ik een betalingscomponent aan vakantiegeld voor tussentijdse uitbetaling en hoe betaal ik deze?


Hieronder volgt een uitleg hoe een component toevoegt aan uw salaris administratie en hoe u een uitbetaling vakantiegeld maakt. 

  • Eerst gaat u naar het tabblad Salaris in de Algemene instellingen. 
  • Hier kiest u bovenin voor het + teken en selecteert u "Bonus". Deze geeft u bij de omschrijving de naam "Uitbetalen vakantiegeld". Daarna kiest u voor Bewaar.

  • U vindt het nieuwe component op het tabblad Salaris in de sectie 'Bruto componenten'.
  • Hier drukt u op het potlood achter de component.
    U stelt de grootboekrekeningen in (mocht de grootboekrekening die u wilt gebruiken niet in de lijst staan, dan kunt u deze aanmaken in de Algemene instellingen -> Grootboekrekeningen).
  • Na de wijzigingen kiest u voor 'Bewaren'.
  • U gaat naar de reservering "Vakantiegeld" in de sectie 'Reserveringen' onder het tabblad Salaris en drukt op het potlood achter het component.
  • In de sectie 'Bruto vergoeding' kiest u het nieuw aangemaakte uitbetalingscomponent.


Als u daarna in de salarismutaties dit component kiest, dan wordt het saldo van het vakantiegeld verminderd met de mutatie die u maakt.


Voorbeeld:
Het vakantiegeldsaldo in maart is 2.000 euro. U betaalt normaal in mei. De medewerker gaat naar Indonesië op vakantie en wil alvast zijn vakantiegeld uitbetaald hebben.
Via Organisatie -> Salaris -> Mutaties -> maand maart kiest u het component dat u eerder heeft aangemaakt "
Uitbetalen van vakantiegeld" en vult bij totaal een bedrag van 2.000 euro in.
Het saldo zal dan 0 zijn. In mei krijgt de medewerker het resterende bedrag uitbetaald.