Waar kan ik de reserveringen voor alle medewerkers terugzien?


U kunt in 1 oogopslag de reserveringen zien via het rapport 'Reserveringen'. Hier komt u door de volgende stappen te volgen: Organisatie -> Rapporten -> Salaris -> Reserveringen.

Als u op 'Verversen' drukt worden de saldi's voor het huidige en vorige jaar getoond, de betaling en de opbouw per maand. U kunt het rapport exporteren naar Excel of naar PDF.


Voor de werknemers worden de saldi's van de reserveringen onderaan de loonstrook afgedrukt.