Wat is te vinden in het profiel van het kind?

In het profiel van het kind wordt weergegeven wat een kind op een dag meemaakt, wie hij is en welke aanpassingen en aanvragen er de afgelopen tijd voor het kind gedaan zijn. Het profiel is in drie tabbladen onderverdeeld, die elk zijn eigen gegevens weergeeft. De tabbladen die je in het profiel van het kind kunt vinden zijn:Vandaag

In dit tabblad wordt weergeven wat het kind meemaakt en wanneer er aanvragen gedaan zijn door de ouder. Bovenin wordt de planning weergegeven van het kind met daaronder een viertal blokken die elk de basis weergeven van de planning, de ziekte, het verlof en het contract van het kind. Zo wordt weergegeven wat de planning van vandaag is, hoe lang het is geleden dat het kind ziek is geweest, wanneer de volgende verlofaanvraag gepland staat en tot wanneer het contract van het kind loopt.


Onder het kopje 'Activiteiten' zijn de activiteiten van het kind terug te vinden. Hier kun je denken aan het slaapritme, speelactiviteiten en eten en drinken.


Onder het kopje 'Verzoeken' wordt weergegeven welke aanvragen gedaan zijn voor het kind en wat er met deze verzoeken gedaan is. Zo worden hier ook de goedkeuringen, afwijzingen en bewerkingen van de verzoeken getoond. Aan de kleuren is direct te zien of het gaat om een goedkeuring (groen), afwijzing (rood), verzoek (oranje) of annulering/bewerking (grijs).


Tot slot is er een gedetailleerdere planning weergegeven onder het kopje 'Planning'. Hier wordt de zichtbaar van hoe laat tot hoe laat het kind gepland staat per dag. Hier worden de verlofaanvragen en ziekte dagen ook in verwerkt.


Via de link icoontjes die naast de verschillende kopjes staan kun je direct schakelen naar de gewenste menu's waar de informatie die in het profiel van het kind wordt weergegeven verder uitgediept wordt. Persoonlijk

In dit tabblad kun je alle persoonsgegevens van het kind vinden, zoals geboortedatum, BSN nummer en adres. Wanneer er op deze pagina gekeken wordt, zal dit gelogd worden. Dit wordt gedaan in verband met de transparantie tussen het kinderdagverblijf en de ouders. De ouder kan zo altijd terug zien wie er wanneer in de persoonlijke gegevens van het kind heeft gekeken. Wanneer wie de persoonlijke gegevens heeft bekeken, kan teruggevonden worden in het tabblad 'Logboek'.Logboek

Hier kun je zien wie er wanneer gekeken heeft in de persoonsgegevens van het kind. Wanneer de ouders het adres heeft aangepast in verband met een verhuizing bijvoorbeeld, zullen ook deze aanpassingen zichtbaar worden in dit tabblad.  


Het kan voorkomen dat hier medewerkers van Bitcare komen te staan als gevolg van onze supportverlening waarbij wij genoodzaakt zijn mee te kijken.