Waarom wordt er geen loonheffing ingehouden op het loon?


Over het loon moet belasting worden betaald. Deze belasting wordt ingehouden van het loon, via de loonheffing, en moet de werkgever afdragen aan de Belastingdienst.

Soms ziet u op een loonstrook dat er geen loonheffing wordt ingehouden. Dit komt doordat er een gedeelte van het loon is vrijgesteld van belasting, door de heffingskorting. Wanneer de heffingskorting hoger is dan de te betalen loonheffing, dan zal er geen loonheffing worden ingehouden op het salaris. Dit is tot een loon van € 540,00. Dit kunt u terug zien in de onderstaande tabel. Dit is de witte maandtabel voor de loonheffing. 


In de eerste kolom ziet u het tabelloon.

In de tweede kolom ziet u de in te houden loonheffing wanneer u geen heffingskorting hoeft toe te passen.

In de de derde kolom ziet u de in te houden loonheffing wanneer u wel heffingskorting moet toe passen.Tot een bedrag van € 540,00 wordt dus geen loonheffing ingehouden.