Hoe maak ik een nihilaangifte of nulaangifte


Wanneer moet u een nulaangifte of nihilaangifte doen?

Wanneer u over een aangiftetijdvak geen loon en loonheffingen hoeft aan te geven, maar geen intrekking van de inhoudingsplicht hebt, dan moet u toch op tijd aangifte doen. Dit doet u door een nulaangifte of nihilaangifte te doen. 


Wat is een nulaangifte en wat is een nihilaangifte?

  • Wanneer u geen personeel in dienst heeft en geen loon meer betaald en nog geen schriftelijke melding hebt ontvangen van de Belastindienst dat u niet meer inhoudingsplichtig bent, dan moet u een nihil aangifte sturen.
  • Wanneer u wel werknemers in dienst heeft in het loontijdvak maar geen loon heeft betaald, dan moet u een nul aangifte doen. 


Hoe maakt u een nul aangifte of nihilaangifte

Nihil aangifte: wanneer u geen personeel meer in dienst heeft en u dit juist hebt verwerkt in Bitcare, dan zijn alle arbeidsrelaties geëindigd. Wanneer u een loonaangifte aanmaakt, zal dit automatisch een nihil aangifte zijn, omdat er geen actieve werknemersgegevens meer aanwezig zijn. Voor het aanmaken van een nihil aangifte gaat u naar het salarismenu, kies daarna voor het tabblad loonaangifte. Druk op het plus-teken en kies het juiste tijdvak. Het bedrag van de loonaangifte zal op 'Onbekend' blijven staan. U kunt de loonaangifte versturen naar de Belastingdienst.

Nul aangifte: wanneer u nog wel medewerkers in dienst heeft, maar in het tijdvak geen loon uitbetaald, dan dient u ervoor te zorgen dat er geen salaris wordt berekend. Heeft u alleen nuluurders of oproepkrachten in dienst, zorg er dan voor dat u geen uren in het tijdvak hebt. Zorg er ook voor dat andere looncomponenten, zoals een vaste reiskosten vergoeding niet worden berekend. Heeft u mensen met een vast loon in dienst, eindig dan de salarisafspraak in de arbeidsrelatie, met behulp van het potloodje achter de salarisafspraak. Let op dat u niet het contract een einddatum geeft, anders wordt de medewerker niet meegenomen in de nulaangifte.


Ten minste 12 maanden geen loon en loonheffingen aangeven?

Wanneer u denkt dat u ten minste 12 maanden geen personeel meer in dienst hebt en geen loon meer betaalt, dan dient u dit schriftelijk aan te geven bij de Belastingdienst. Deze schriftelijk melding moet binnen 1 maand na afloop van het laatste aangiftetijdvak bij de Belastingdienst binnen zijn. De Belastingdienst zal de inhoudingsplicht intrekken, zodat u geen (nihil of nul) loonaangifte meer hoeft te doen in toekomstige tijdvakken. De Belastingdienst zal dit schriftelijk aan u melden. Zolang u deze melding nog niet heeft ontvangen, dient u een nul- of nihil aangifte in te sturen. 


Alle informatie uit deze helpfile is terug te vinden in het Loonheffingen handboek en terug te vinden op de site van de Belastingdienst, te raadplegen via: www.belastindienst.nl