Waar vind ik de gegevens voor de CAO bijdrage FCB?


Ieder jaar ontvang u van de FCB een brief om gegevens aan te leveren voor de CAO bijdrage. Het FCB is het Fonds Collectieve Belangen, het fonds voor de branches Sociaal Werk, Jeugdzorg en Kinderopvang, waarbij u als kinderopvang bent aangesloten. U dient de gegevens aan te leveren.


In de brief worden de volgende gegevens gevraagd:

  1. Het aantal medewerkers in december van het voorgaande jaar;
  2. Het FTE in december;
  3. De loonsom voor de loonheffingen;
  4. De cumulatieve loonstaat in PDF vorm.


Waar vindt u deze gegevens?


1. Het aantal medewerkers in december van het voorgaande jaar

Het aantal medewerkers vindt u terug in het rapport 'Personeelsverloop'. Het rapport geeft de aantallen weer per maand, per type medewerker. In de laatste kolom ziet u de aantallen voor december, van het gekozen jaar.
2. Het FTE in december

Om het totaal FTE in december in te zien kunt het rapport 'Premies' gebruiken. Kies bij berekening bijvoorbeeld 'Sectorfonds' en klik op verversen.

In het overzicht dat verschijnt ziet u in kolom 13 het FTE vinden van de maand december. Kies het 'Excel' symbool om het rapport te exporteren naar Excel, zodat u het FTE bij elkaar kunt optellen.3. De loonsom voor de loonheffingen

Voor de totale loonsom voor de loonheffingen kunt u de loonstaat gebruiken. Kolom 14 van de loonstaat laat de loonsom voor loonheffingen zien.

Kies de juiste periode en vink 'Optellen' aan. In dit voorbeeld is het bedrag bij de pijl de loonsom voor loonheffingen, voor de periode januari 2017 tot en met december 20174. De cumulatieve loonstaat in PDF vorm

De cumulatieve loonstaat is hetzelfde rapport als wat u bij stap 3 heeft gebruikt. Indien u deze in pdf vorm wilt versturen, dan kunt u op het PDF symbool klikken om het PDF bestand op uw computer op te slaan. Indien u de loonstaat anoniem wilt versturen, dan dient u het rapport eerst met het Excel symbool naar Excel te exporteren en de kolom met de namen te verwijderen. Daarna kunt u binnen Excel ervoor kiezen om het document op te slaan als PDF bestand.