Tip: Het samenvoegen van een dubbel contact binnen Bitcare

Wij willen niets liever dan dat je optimaal gebruik maakt van Bitcare. Wij gaan je hier actief mee helpen door het regelmatig geven van tips. Deze tips moeten je helpen om fouten te voorkomen en hiermee meer tijd over te houden voor andere zaken.


Het kan zomaar voorkomen dat er dubbele contacten ontstaan. Dubbele contacten geven ‘vervuiling’ aan Bitcare en kunnen leiden tot onduidelijkheid. Hoe ontstaan nu die dubbele contacten?


Er zijn drie verschillende redenen voor een dubbel contact binnen Bitcare:

  1. Broertje of zusje wordt via het online inschrijfformulier van Bitcare ingeschreven. Hierdoor komen de ouders dubbel in Bitcare.

  2. Bij handmatige invoer van een broertje of zusje wordt een nieuwe ouder aangemaakt in plaats van een bestaande ouder gekoppeld.

  3. Een kind dat tijdelijk is gestopt wordt opnieuw aangemaakt in plaats van het aanmaken van een nieuw contract. 

Gelukkig kun je in Bitcare dubbele contacten samenvoegen. Maar weet dat het samenvoegen van twee personen maar één keer mogelijk is en niet meer kan worden teruggedraaid. Het is dus super belangrijk om te weten wanneer je iemand wel of niet dient samen te voegen.


Drie punten waar je op dient te letten bij het samenvoegen van een dubbel contact:

  1. Het moet gaan om twee dezelfde personen. Bijvoorbeeld vader Willemsen staat dubbel in Bitcare. Deze kun je met elkaar samenvoegen.

  2. Het is niet de bedoeling dat twee verschillende personen worden samengevoegd. Het samenvoegen van een broertje en zusje is dus fout.

  3. Doe het samenvoegen vanuit het profiel met de meeste en correcte informatie. Dit profiel wordt vervolgens aangevuld met informatie uit het dubbele contact.


In deze helpfile leggen wij het samenvoegen van een dubbel contact verder aan je uit. Alle tips worden tevens gebundeld op deze pagina.