Kind-leidster ratio (BKR) 2019

In juni 2018 is de rekentool beroepskracht-kindratio (BKR) in de kinderopvang met rekenregels 2019 beschikbaar gemaakt op de website van 1ratio.

Bitcare houdt binnen het 'Schema' de rekenregels van 1ratio aan en heeft deze ook doorgevoerd.


KDV

Groep 0-1 jaar: Je mag per leidster 1 baby minder opvangen.
1 leidster mag maximaal 3 (0-1 jarigen) opvangen

2 leidsters maximaal 6

3 leidsters maximaal 9

4 leidsters maximaal 12


Groep 0-2 jaar: Je mag per leidster 1 kind minder opvangen.
1 leidster mag maximaal 4 (0-2 jarigen) opvangen
2 leidsters maximaal 8
3 leidsters idem aan 2018
4 leidsters idem aan 2018

Groep 0-3 jaar:
1 leidster idem aan 2018
2 leidsters maximaal 10 kinderen
3 leidsters maximaal 13 - waarvan maximaal 8 kinderen van 0-1 jaar
3 leidsters maximaal 14 - waarvan maximaal 4 kinderen van 0-1 jaar
3 leidsters maximaal 15 - waarvan maximaal 3 kinderen van 0-1 jaar
4 leidsters idem aan 2018

Groep 0-4 jaar:
1 leidster maximaal 5 (0-4 jarigen) opvangen
2 leidsters maximaal 12 kinderen
3 leidsters maximaal 14 - waarvan maximaal 8 kinderen van 0-1 jaar
3 leidsters maximaal 15 - waarvan maximaal 5 kinderen van 0-1 jaar
3 leidsters maximaal 16 - waarvan maximaal 3 kinderen van 0-1 jaar
4 leidsters maximaal 16 - waarvan maximaal 8 kinderen van 0-1 jaar


BSO
BSO: Bij de BSO wijzigt de indeling van de leeftijden + de rekenregels
Categorie 4 tot 8 jaar --> Categorie 4 tot 7 jaar
Categorie 8 tot leeftijd waarop basis onderwijs eindigt --> Categorie 7 tot leeftijd waarop basis onderwijs eindigt

Groep 4 tot 7 jaar: Geen wijzigingen ten opzichte van 2018

Groep 7 tot leeftijd waarop basis onderwijs eindigt: 2 kinderen meer per leidster
1 leidster maximaal 12 kinderen
2 leidsters maximaal 24 kinderen
3 leidsters idem aan 2018

Groep 4 tot leeftijd waarop basisonderwijs eindigt: 1 kind meer per leidster
1 leidster maximaal 11 kinderen - waarvan maximaal 9 kinderen van 4 tot 7 jaar
2 leidsters maximaal 22 kinderen - waarvan maximaal 18 kinderen van 4 tot 7 jaar


Combinatiegroepen

Voor de berekening van de BKR bij combinatiegroepen van dagopvang en buitenschoolse opvang wordt een kind van 4 jaar en ouder beschouwd als een kind van 3 jaar.