De medewerker komt in dienst nadat de verloning voor de maand al is gedaan

Wanneer een medewerker begint nadat er al is verloond, dan wordt deze medewerker niet automatisch verloond voor deze maand.

De medewerker heeft recht op een salaris vanaf zijn in dienst datum, welke hij/zij nog niet heeft ontvangen met de verloning van die maand.

U dient er handmatig voor te zorgen dat de medewerker zijn loon krijgt.


Stel u heeft de salarissen op 20 juni verwerkt en uitbetaald. De nieuwe medewerker start op 25 juni en wordt daardoor niet meegenomen in de verloning van juni terwijl hij wel recht heeft op een salaris van 25 tot en met 30 juni.


Er zijn drie situaties mogelijk:


1. U heeft nog GEEN loonaangifte gedaan over de periode juni

2. U heeft wel loonaangifte gedaan over de periode juni

3. U komt er in een latere periode achter dat de medewerker nog geen loon heeft ontvangen


Hieronder leggen we de situaties uit


Situatie 1: U heeft nog GEEN loonaangifte gedaan over de periode juni


Wanneer u nog GEEN loonaangifte heeft gedaan over de periode juni, dan kunt u de medewerker nog verlonen in juni.


Dit doet u als volgt:


Stap 1

Zorg ervoor dat de salarisafspraken zijn toegevoegd voor uw nieuwe medewerker. 


Stap 2

Ga naar het Salaris menu en klik op het tabblad 'Loonstroken'. Klik op het '+' en maak een concept loonstrook voor de periode juni aan, voor alleen de nieuwe medewerker.
Stap 3

Controleer de concept loonstrook. Indien deze akkoord is, kunt u door naar stap 4, indien deze niet juist is dien je de salarisafspraken aan te passen in de arbeidsrelatie van de medewerker


Stap 4

Indien de concept loonstrook akkoord is, dan kunt u de loonstrook definitief maken. Klik op het '+', selecteer periode juni, kies de medewerker en selecteer optie 'Definitief'. Let op! Zorg ervoor dat je ENKEL de nieuwe medewerker selecteert die nog geen loon heeft ontvangen. Indien u kiest voor 'alle medewerkers' worden alle loonstroken overschreven. Stap 5

Ga naar het tabblad 'Betalingen' klik op het plusteken en maak een nieuwe betaling aan voor het bedrijf waaronder de nieuwe medewerker valt. Kies periode juni en kies de betaaldatum. Klik volgende. In dit scherm zullen enkel de medewerkers worden getoond welke nog geen betaling hebben ontvangen in juni. Selecteer de medewerker en kies 'Bewaar'. Importeer het betaalbestand in de bank en sla de betaalborderel op in uw administratie.Stap 6

Indien u nu klaar bent met de verloning van juni, dan kunt u de loonaangifte maken en versturen. Controleer goed of de bedragen in de loonaangifte gelijk zijn aan de loonjournaalpost. Indien dit het geval is, kunt u de loonaangifte versturen zoals u gewend bent.Situatie 2: U heeft wel loonaangifte gedaan over de periode juni


Wanneer u al loonaangifte heeft gedaan over de periode, dan kunt u dezelfde stappen volgen als situatie 1. Omdat u pas in de volgende maand aangifte hoeft te doen over de vorige maand, kunt u een nieuwe loonaangifte versturen. Nadat u de loonstrook heeft gemaakt en de medewerker heeft betaald, kunt u via het tabblad 'Loonaangifte' een nieuwe loonaangifte aanmaken en versturen. De Belastingdienst zal de nieuw ontvangen loonaangifte in behandeling nemen.Situatie 3: U komt er in een latere periode achter dat de medewerker nog geen loon heeft ontvangen


Stap 1

Controleer of u de salarisafspraken in de arbeidsrelatie van de nieuwe medewerker heeft toegevoegd.


Stap 2

Ga naar het tabblad 'Berekening' om te zien wat de medewerker had moeten ontvangen aan salaris


Stap 3

Klik op het potlood van de salaris afspraak en kies voor 'Huidig aanpassen'. Wijzig de startdatum van 25-06-2018 naar 01-07-2018. De medewerker heeft over juni immers geen salaris ontvangen.

Voeg het bedrag wat u ziet bij 'Basissalaris' toe aan de arbeidsrelatie door middel van het plusteken, in de periode dat u het wilt uit betalen. Kies het component 'Salaris correctie' om dit vergeten stukje salaris uit te betalen. Indien de medewerker ook een reis- en/of onkostenvergoeding ontvangt, dan kunt u deze ook toevoegen als eenmalig component in de arbeidsrelatie. Kies voor de mutatie(s) de datum van de periode waarin u het salaris alsnog uitbetaald. 

 

Stap 4

Controleer of de berekening is verdwenen in juni en is toegevoegd aan de periode waarin het wel uitbetaald.