Instellingen belasting werknemers boven pensioengerechtigde leeftijd instellen


Sinds 1-1-2017 zijn medewerkers boven de pensioengerechtigde leeftijd verzekerd voor de Ziektewet (ZW). Voor de andere sociale verzekeringen, de WW en de WAO/IVA/WGA, is de medewerker boven de pensioengerechtigde leeftijd niet verzekerd. Wanneer een medewerker de pensioenleeftijd bereikt, moet er een aanpassing gemaakt worden in de instellingen belasting van deze medewerker. Hieronder zal uitgelegd worden wat er aangepast dient te worden ten opzichte van de instellingen van een werknemer die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet gepasseerd is. 


Stap 1

Ga naar de Arbeidsrelatie van de medewerker.


Stap 2

Kies het tabblad 'Instellingen belasting'.


Stap 3

Kies het plus-teken rechts bovenin om nieuwe instellingen belasting toe te voegen.

Let op! Kies hier niet voor het potloodje om de huidige instellingen aan te passen, want hiermee overschrijf je de instellingen met terugwerkende kracht, met alle gevolgen van dien. Stap 4

Kies de periode vanaf wanneer de nieuwe instellingen in moeten gaan (dit is de periode waarin de pensioengerechtigde leeftijd bereikt wordt) en klik na het bewaren op het potloodje om de instellingen aan te passen. 


Stap 5

Controleer de heffingskorting van de medewerker. Vaak wordt de heffingskorting in het huidige dienstverband op 'Nee' gezet ivm het pensioen dat de medewerker ontvangt. Controleer dit bij de medewerker. Stap 6

Inkomensverhouding moet op 2 worden gezet (stond voorheen op 1). Dit is belangrijk voor de communicatie naar het UWV toe. 


Stap 7

De sociale verzekeringen moeten op 'Nee' gezet worden op de ZW na, deze laat u op 'Ja' staan. Stap 8

Wanneer u de instellingen bewaart, zullen de wijzigingen opgeslagen worden.