Welke instellingen moet ik aanpassen voor de transitievergoeding?


De transitievergoeding wordt tegen de groene belastingtabel uitbetaald.

U dient hiervoor de volgende handelingen te verrichten:


Stap 1
Ga naar Arbeidsrelatie van de medewerker en ga naar tabblad 'Instellingen Belasting'Stap 2

Kies voor + en maak een nieuwe instelling aan.Stap 3

Kies daarna voor geavanceerde instellingen en druk op het potlood.Stap 4

Het veld tabel kleur dient op groen te worden gezet:Stap 5

De velden Nr inkomstenverhouding, en Code dienstverband dienen te worden aangepast.
In het veld nummer inkomstenverhouding zet u een hoger nummer dan er in stond. Was dit nummer een 1, dan wordt dit een 2; was dit nummer een 2, dan wordt dit een 3.
In het veld Code dienstverband kiest u voor 62.Stap 6

Onder Sociale verzekering zet u de WW, ZW en WAO/IVA/WGA op 'Nee', bij ZVW vult u 'Wel verzekeringsplichtig, normaal tarief werkgeversheffing' Stap 7

Klik op bewaren om de instellingen op te slaan.