Waarom is de aangifte mislukt?


Het aanmaken van de pensioenaangifte kan om verschillende redenen mislukken (de aangifte heeft de status 'Aanmaken mislukt').


De belangrijkste redenen zijn:

  1. adresgegevens ontbreken bij de medewerkers
  2. sofinummers/BSN nummers ontbreken bij de medewerkers

U vindt dit terug op het tabblad 'Logboek' als u de pensioenaangifte van de maand opent:Het logboek geeft de naam van de medewerker en geeft aan welke gegevens missen.

Wanneer bijvoorbeeld het adres ontbreekt (dit kan ook wanneer enkel de postcode of plaatsnaam niet is ingevuld), dan dient u naar de betreffende medewerker te gaan. Ga naar het persoonlijk profiel van de medewerker en vul de ontbrekende gegevens in en sla de gegevens op.


Daarna herberekend u de pensioen aangifte door voor 'Opnieuw berekenen' te kiezen. Deze knop vindt u rechts onderaan het scherm, wanneer u de maand opent welke status 'Aanmaken mislukt' heeft