Waarom is de aangifte afgekeurd door zorg en welzijn?


De aangifte naar Zorg en Welzijn kan om verschillende redenen worden afgekeurd. De belangrijkste redenen zijn:


  1. Een zelfde personeelsnummer is meerdere keren gebruikt.
  2. Twee medewerkers hebben hetzelfde sofinummer/BSN nummer.


U vindt de oorzaak terug op het tabblad 'Logboek' als u de aangifte opent.Wanneer een van bovenstaande redenen de oorzaak is, dan kunt u dit gemakkelijk oplossen.

Ga naar de betreffende medewerker en wijzig de gegevens in het persoonlijk profiel. Wanneer de gegevens juist zijn toegevoegd, kunt u een nieuwe aangifte aanmaken en nogmaals indienen.