Moet een BV van een DGA aangesloten zijn bij een sector?


Indien u naast uw kinderopvang een aparte BV heeft waarin alleen de DGA en eventueel familieleden verloond worden, dan hoeft deze niet ingedeeld te worden in een sector (de sector binnen Bitcare kan dan op 0 blijven staan).
Zodra u stagiaires of werknemers in dienst neemt op deze BV dient u de sector aan te geven.

Dit doet u met het formulier Melding Loonheffingen Premies werknemersverzekeringen betalen.


Wanneer u als DGA in dezelfde BV als de kinderopvang werkt, dan dient u gewoon de sector van de Kinderopvang in te vullen.