CAO 1 juli 2018 - Toelichting op  4 belangrijke afspraken en de PAWW


Op 1 juli 2018 zijn de nieuwe CAO afspraken ingegaan voor de kinderopvang. U dient zich als werkgever in de kinderopvang te houden aan deze nieuwe afspraken. In deze helpfile lichten wij 4 belangrijke afspraken toe. Ook informeren wij u over de PAWW. 


Het gaat om een selectie van afspraken die wij uitlichten. In het CAO akkoord staan meer afspraken beschreven welke van belang zijn voor uw kinderdagverblijf. Raadpleeg daarom ook de site van de FCB, en handel conform alle nieuwe afspraken, 1. Twee keer een loonsverhoging

Alle medewerkers in de kinderopvang krijgen een structurele loonsverhoging van 5.25%. Deze verhoging is verdeeld over twee momenten. Op 1 juli 2018 krijgen de medewerkers een loonsverhoging van 2.25% en op 1 januari 2019 krijgen de medewerkers een loonsverhoging van 3%. 

De nieuwe salarisschalen waar deze percentages in zijn verwerkt kunt u terugvinden op de website van de FCB


Wilt u weten hoe u de nieuwe salarissen in Bitcare verwerkt, lees dan verder in deze helpfile: CAO 1 juli 2018 - Twee keer een loonsverhoging.


2. Eenmalige uitkering 

Ook krijgen alle medewerkers in juli een eenmalige bruto uitkering van 185 euro, op basis van een fulltime dienstverband. Werkt de medewerker parttime? Dan krijgt hij het parttime gedeelte van deze uitkering. Wanneer de medewerker bijvoorbeeld een contract heeft van 18 uur per week, dus een parttime percentage van 50%, dan krijgt de medewerker 92.50 (50% van 185 euro). Voor een oproepkracht moet u kijken naar het gemiddeld aantal gewerkte uren van de afgelopen 3 maanden. 

Wilt u weten hoe u de eenmalige uitkering moet berekenen, lees dan hier verder. Wilt u weten hoe u de eenmalige uitkering aan uw medewerkers uitbetaald, lees dan deze helpfile


3. Flexibele inzetbaarheid 

Veel (pedagogisch) medewerkers in de kinderopvang werken flexibel. In het nieuwe CAO akkoord zijn nieuwe afspraken gemaakt over deze flexibiliteit, om de medewerkers te beschermen tegen een te hoge werkdruk en een betere balans tussen werk en privé te creëren. Er zijn nieuwe afspraken voor het aantal dagen dat de medewerkers beschikbaar moeten zijn voor werk en de termijn waarop u de roosters moet communiceren. Voor wat betreft de beschikbaarheid, moet u het volgende in acht nemen voor medewerkers in de dagopvang, werkend onder een arbeidsovereenkomst (geen 0-uren contract of min/maxcontract). Wanneer uw medewerker:

a. 1 dag per week werkt, moet hij maximaal 2 dagen beschikbaar zijn;

b. 2 dagen per week werkt, moet hij maximaal 3 dagen beschikbaar zijn;

c. 3 dagen per week werkt, moet hij maximaal 4 dagen beschikbaar zijn;

d. 4 dagen per week werkt, moet hij maximaal 5 dagen beschikbaar zijn.


De dagen worden vastgesteld bij indiensttreding, wijziging van deze dagen mag alleen na overleg (waarbij de wijziging niet eerder mag ingaan dan 3 maanden na het overleg, tenzij nadrukkelijk overeengekomen).


Ook moet u de roosters minstens 10 werkdagen van te voren bekend maken aan de medewerkers. Alleen bij bijzondere omstandigheden mag hiervan worden afgeweken (denk aan ziekte of bijzonder verlof door bijvoorbeeld een overlijden).  


Wilt u weten hoe u de nieuwe regels rondom de flexibele inzet kunt waarborgen in Bitcare, lees dan onze helpfile.


4. Niet groepsgebonden uren 

In het nieuwe CAO is een ondergrens opgenomen voor niet-groepsgebonden uren. Dit zijn uren voor taken die behoren bij de functie van de pedagogisch medewerkers, maar niet kunnen worden uitgevoerd op de groep of in ieder geval niet mogen meetellen voor de BKR.  Denk hierbij aan administratieve taken of schoonmaakwerk. Het aantal niet-groepsgebonden uren is per 1 januari 2019 ten minste 37.5 uur per fte per jaar per vestiging; vastgesteld op telkens 1 januari van het betrokken jaar.


Wilt u weten hoe u het aantal groepsgebonden uren kunt berekenen, lees dan onze helpfile. Op basis van de berekende uren kunt u de medewerkers een planning geven voor de niet groepsgebonden uren. Zodat u kunt aantonen dat u de uren heeft ingezet. 


De PAWW 

Naast deze definitieve afspraken komt er na de zomer ook nog een nieuwe wijziging, de PAWW bijdrage. Dit is een verplichte bijdrage van de medewerkers aan de WW- en WGA uitkeringen, waar medewerkers in geval van werkloosheid aanspraak op kunnen maken. Het gaat om een inhouding van 0.20% in 2018 op het bruto loon van de medewerkers. Als werkgever moet u dit bedrag aangeven bij Stichting PAWW. De datum vanaf wanneer u dit bedrag moet gaan inhouden is op dit moment nog niet bekend.


Wilt u alvast meer informatie over de PAWW, lees dan onze helpfiles.


De looptijd van de nieuwe CAO is 2 jaar, van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019.

Richt u altijd tot de website van de FCB, hier worden de laatste ontwikkelingen van de CAO gepubliceerd.


Zorg voor een goede naleving van de CAO om problemen te voorkomen bij controles en weet dat uw medewerkers rekenen op een juiste naleving van de nieuwe CAO afspraken.