CAO 1 juli - Flexibele inzet van medewerkers


Het nieuwe CAO akkoord schrijft voor hoe veel dagen de medewerkers extra inzetbaar mogen zijn. Het is niet meer mogelijk om uw vaste medewerkers vrij in te plannen. Dit geldt dus niet voor 0-urencontracten (oproepkrachten) en min-maxcontracten. U moet er rekening mee houden dat u medewerkers die vaste uren en vaste dagen werken vanaf nu nog maar op 1 andere dag mogen worden ingezet.  Dit zorgt voor een lagere werkdruk en een betere balans tussen werk en prive voor de medewerkers.


Dit zijn de nieuwe regels volgens het nieuwe akkoord:

'Voor een werknemer die in de hele dagopvang (opvang die 8 uur of meer geopend is) werkzaam is op basis van een arbeidsovereenkomst, niet zijnde een 0-urencontract of een min/max-contract, houdt de werkgever bij het vaststellen van het rooster rekening met het volgende: Als de werknemer:

a. 1 dag per week werkt, moet hij maximaal 2 dagen beschikbaar zijn;

b. 2 dagen per week werkt, moet hij maximaal 3 dagen beschikbaar zijn;

c. 3 dagen per week werkt, moet hij maximaal 4 dagen beschikbaar zijn;

d. 4 dagen per week werkt, moet hij maximaal 5 dagen beschikbaar zijn.'


Deze werkdagen en de extra dag dat de medewerker inzetbaar is, moet u vastleggen bij aanvang van het dienstverband. Met uw huidige medewerkers dient u dus aanvullende afspraken te maken.


Wij raden u aan om de (aanvullende) afspraken tussen u en de medewerker zorgvuldig vast te leggen. Maak van de afspraak een officieel document, en sla deze op in het personeelsdossier in Bitcare. Maak voor uzelf een overzicht van alle afspraken die u heeft gemaakt, en sla deze op in Bitcare op organisatie niveau. Op deze manier kunt u het overzicht er altijd bij pakken wanneer u de roosters gaat maken, zodat u altijd handelt conform het CAO. 

U kunt dit bijvoorbeeld als volgt doen. Kies rapport 'Salaris' en exporteer deze naar excel. In dit rapport ziet u een lijst van medewerkers, het FTE en het aantal uur. Verwijder de overige kolommen. Maak voor u zelf een overzicht van de vaste dagen dat de medewerker werkt en de afgesproken extra dag waarop u de medewerker zou mogen inzetten.Sla dit document op in uw organisatiedocumenten:


Naast dat u de vaste medewerkers minder flexibel kunt inroosteren, moet u het rooster ook tien werkdagen vantevoren kenbaar maken aan de medewerkers. Wanneer u het rooster in Bitcare maakt, of aanpast, is dit direct inzichtelijk voor de medewerkers. Bitcare werkt altijd real-time.