CAO 1 juli 2018 - Ondergrens niet groepsgebonden uren


In het CAO akkoord is een ondergrens opgelegd aan het aantal uren dat moet worden besteed een niet groepsgebonden taken.

Niet groepsgebonden taken . Dit zijn uren voor taken die behoren bij de functie van de pedagogisch medewerkers, maar niet kunnen worden uitgevoerd op de groep of in ieder geval niet mogen meetellen voor de BKR.  hierbij kunt u denken aan het bijwerken van adminisitratie of het uitvoeren van schoonmaakwerk. Het aantal niet-groepsgebonden uren is per 1 januari 2019 ten minste 37.5 uur per fte per jaar per vestiging; vastgesteld op telkens 1 januari van het betrokken jaar.


Wat kunt u in Bitcare doen met betrekking tot deze afspraak?


Allereerst kunt u in Bitcare een rapport opvragen om het aantal FTE te bepalen op 1 januari van het nieuwe jaar.

Dit doet u met behulp van rapport 'Premies'. Kies bij berekening voor 'Pensioen premie' en kies periode januari. Exporteer het overzicht naar excelTel in Excel alle FTE bij elkaar op.


Deze uitkomst vermenigvuldigt u met 37,5 uur. Zo heeft u het aantal niet groepsgebonden uren bepaald voor het komende jaar.


In dit voorbeeld moet u 5.3 * 37.5 uur = 198.75 uur inplannen voor niet-groepsgebonden uren.


Nu kunt u deze uren ook daadwerkelijk inplannen in de roosters van de medewerkers. Zodat zij weten wanneer zij aan hun niet-groepsgebonden taken kunnen werken en zodat u ook kunt laten zien dat u handelt conform de CAO.