CAO 1 juli 2018 - De PAWW


In het nieuwe CAO akkoord voor de kinderopvang is bekend gemaakt dat naar alle verwachting de PAWW rond de zomer zal starten voor alle medewerkers in de kinderopvang. Echter is er nog geen definitieve datum bekend wanneer de PAWW zal starten.


Wat is de PAWW in het kort?

De PAWW is een inhouding op het bruto salaris van de medewerkers en is een bijdrage van de medewerkers aan de WW (werkloosheidsuitkering) en WGA (Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikt). In 2016 is de regelgeving rondom de WW en WGA versoberd. Om deze versobering in te perken draagt elke medewerker 0.2% van zijn bruto salaris bij aan de PAWW. U als werkgever dient de PAWW in te houden op het bruto salaris en af te dragen aan de stichting PAWW. Wanneer de medewerker werkloos wordt, kan hij aanspraak maken op de uitkering (maximaal 14 maanden).


Wilt u meer informatie over de PAWW lees dan deze helpfile.

Wilt u weten hoe u de PAWW kunt toevoegen aan uw organisatie, lees dan hier.

Wilt u weten hoe u de PAWW inhoudt op het salaris, lees dan hier