CAO 1 juli 2018 - Eenmalige uitkering kinderopvang hoe bereken ik deze?


In juli dient u elke medewerker in de kinderopvang een eenmalige bruto uitkering uit te betalen, van 185 euro naar rato van het dienstverband. Dit lijkt heel makkelijk, maar wat te doen bij oproepkrachten (0-urencontracten) en min-maxers die structureel meer werken? Dan is de uitkering veel moeilijker te bepalen.


In deze helpfile leggen wij uit hoe u de eenmalige uitkering kan berekenen.

Wanneer u de berekening heeft gemaakt, kunt u in deze helpfile lezen hoe u de uitkering uitbetaald.


De CAO schrijft niet voor hoe u de uitkering naar rato berekent. Op basis van onderzoek is het het meest gebruikelijk om 3 maanden terug te gaan om de FTE te berekenen. De FTE van de maanden april t/m juni bepalen dus de ratio van de eenmalige uitkering.


Om deze ratio te berekenen dient u de volgende stappen te doorlopen.


Stap 1

Ga naar de rapporten op organisatie niveau en kies rapport 'Premies'Stap 2

Het overzicht premies (rapporten salaris/premies) definieert het FTE precies op basis van de brekeningen.
U kiest bij 'Berekening voor de 'Pensioen premie' en bij periode kiest u tijdspad april tot en met juni 2018. Exporteer dit overzicht naar Excel, met behulp van de Excel knop.Stap 3

In excel kiest u ervoor om een draaitabel van de gegevens te maken. Deze optie vindt u onder 'Invoegen'.Stap 4

Bij het aanmaken van de draaitabel vinkt u 'Werknemer' en 'FTE' aan. 

Daarna kiest u voor de gemiddelde FTE.
Stap 5

Nu hoeft u het berekende FTE alleen nog te vermenigvuldigen met de eenmalige uitkering van 185,00 euro. 

Voeg hiervoor een kolom toe met 185,00, vermenigvuldig deze met de FTE en voeg de uitkomst toe in een nieuwe kolom.


Stap 6

Sla dit document op in Bitcare, zodat u altijd terug kunt zien hoe u de eenmalige uitkering heeft berekend.