In dienst takenlijst

Om ervoor zorg te dragen dat je niets vergeet wanneer medewerkers in dienst treden, kun je een 'In dienst takenlijst' aanmaken bij de instellingen. De lijst met 'In dienst taken' wordt dan automatisch gegenereerd zodra een medewerker wordt aangemaakt binnen Bitcare.


Hoe maak je deze Uit dienst takenlijst aan?


Stap 1

Klik linksboven op 'Home'.


Stap 2

Klik op het 'Instellingen' symbool.


Stap 3

Klik op het kopje 'In en uit dienst'.


Stap 4

Vervolgens kun je via het '+' rechtsboven nieuwe taken toevoegen.
Om je een handje te helpen hebben wij onderstaand een opsomming gemaakt van zaken die geregeld moeten worden wanneer een werknemer in dienst treedt.


In dienst Taken lijst

1

Nieuwe medewerker het intake formulier overhandigen

2

Arbeidsovereenkomst opmaken en laten ondertekenen door Directie

3

Ondertekende arbeidsovereenkomst ontvangen

4

Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen ontvangen

5

Kopie identiteitsbewijs ontvangen

6

Kopie bankpas ontvangen (voor de verloning) of bankrekeningnummer

7

Pasfoto opvragen 

8

Personeelshandboek overhandigen

9

Getekende geheimhoudingsovereenkomst ontvangen

10

GDPR/AVG document 

11

Kopie van (noodzakelijke) diploma’s/certificaten

12

Verklaring omtrent gedrag ontvangen

13

Medewerker aanmelden bij Pensioenfonds

14

Medewerker aanmelden bij Arbodienst

15

Medewerker aanmelden bij Verzekeraar

16

Organisatie informeren over komst nieuwe medewerker

17

Bedrijfsmiddelen beschikbaar stellen

18

Bewijs van ingebruikname van bedrijfsmiddelen (bruikleenovereenkomsten)

19

Toegang tot (automatiserings)systemen verlenen

20

E-mail adres aanmaken

21

Useraccounts aanmaken

22

Introductie gesprek met leidinggevende op eerste werkdag

23

ICE nummer opslaan

24

Medewerker aanmaken in Bitcare

25

Medewerker dossier aanleggen en delen

26

Relevante e-mail borgen in dossier van de medewerker

27

Medewerker uitnodigen voor toegang in Bitcare

28

Medewerker wijzen op Bitcare medewerker app video 

NB wij gaan ervan uit dat je in de instellingen de notificaties perfect heeft ingesteld zodat je naast de takenlijst ook verder niets zal missen.