In de bijlage vindt u de schalen zoals deze in de kinderopvang gelden in 2018 en later.