Verzoeken meerekenen in het schema/kind-leidster ratio

Om verzoeken van ouders snel en correct af te kunnen handelen is het belangrijk om een helder inzicht te hebben in het kind-leidster ratio van de betreffende dag. U kunt in het schema verzoeken laten meerekenen in het schema, zodat u direct inzicht hebt in het kind-leidster ratio. Op basis hiervan kunt u vervolgens het verzoek goed- of afkeuren.


Stap 1

Klik op het 'Schema' symbool om het schema te openen.


Stap 2

Bekijk in het schema of er nog verzoeken zijn. In onderstaand voorbeeld zijn er twee verzoeken die nog niet worden meegerekend:

Maandag 15 oktober - Alexander heeft verlof aangevraagd voor deze dag, maar het aantal kinderen voor deze dag staat nog steeds op 4.

Dinsdag 16 oktober - Alexander heeft een extra planning aangevraagd voor deze dag, maar het aantal kinderen voor deze dag staat nog steeds op 2.

Stap 3

Klik vervolgens op het trechter symbool en selecteer 'Verzoeken meetellen in de kind-leidster ratio'.


Stap 4

Bekijk het schema vervolgens opnieuw. Wanneer we nu opnieuw kijken naar het voorbeeld uit stap 3, zien we het volgende:

Maandag 15 oktober - Alexander heeft verlof aangevraagd voor deze dag, waardoor het aantal kinderen op 3 staat.

Dinsdag 16 oktober - Alexander heeft een extra planning aangevraagd voor deze dag, waardoor het aantal kinderen op 3 staat.

Zoals je kunt zien hebben de verzoeken geen invloed op het kind-leidster ratio en kun je dus beslissen om beide verzoeken goed te keuren.