Niet mogelijk mensen te verlonen bij ontbreken van het buitenlands adres

Wanneer je een medewerker in dienst hebt welke geen inwoner is van Nederland, dan mag je niet het tijdelijke Nederlands woonadres opgeven in de loonaangifte. Wanneer je niet in het bezit bent van het buitenlandse woonadres van de medewerker, is het niet mogelijk deze medewerker te verlonen via Bitcare. Het is daarom belangrijk dat je het buitenlandse adres van de medewerker heeft en correct invult in Bitcare.