Inzicht in het personeelsverloop 

Binnen Bitcare hebben we verschillende rapporten die je inzicht geven in het personeelsverloop binnen jouw organisatie.

Van welke afdeling verlaten de meeste medewerkers de organisatie? In welke maand werden de meeste mensen aangenomen?

In deze helpfile wordt uitgelegd welke gegevens je uit welke rapporten kunt halen om het personeelsverloop inzichtelijk te maken. 


Rapport Analyse / Personeelsverloop

In dit rapport kun je zien in welke maand je hoeveel medewerkers in dienst had.  Op basis van zowel aantallen medewerkers als het totaal aan FTE van alle medewerkers bij elkaar opgeteld. Er wordt in dit rapport ook onderscheid gemaakt in de verschillende type contracten. Zo worden stagiaires en ZZP'ers bijvoorbeeld apart weergegeven, zodat je ook per type kunt zien hoeveel medewerkers je in een bepaalde maand werkzaam had in jouw organisatie. 


Rapport Analyse / Medewerker in dienst

Dit rapport geeft dezelfde informatie weer als het rapport 'Medewerkers uit dienst', met als verschil dat dit rapport kijkt naar de in dienst datum van de medewerkers in plaats van de einddatum van het contract. Hiermee kun je ook per afdeling zien in welke periode er bij een bepaalde afdeling medewerkers zijn begonnen. Samen met het rapport 'Medewerkers uit dienst' heb je hiermee een totaal beeld van welke medewerkers de organisatie hebben verlaten en welke medewerkers de organisatie zijn komen versterken.


Rapport Analyse / Medewerkers uit dienst

In het rapport 'Medewerkers uit dienst' kun je zien in welke maand welke medewerker uit dienst is gegaan. Ook is hierin te zien hoe het verloop per maand per afdeling is geweest. Op deze manier kun je precies zien in welke maand je het meeste verloop hebt gehad en bij welke afdeling de meeste mensen uit dienst zijn gegaan.