Fiscaal attest aanmaken

Fiscaal attesten aanmaken

Het is mogelijk om vanuit Bitcare de fiscaal attesten aan te maken indien je gefactureerd hebt via Bitcare. De fiscaal attesten over 2022 zijn anders dan de voorgaande jaren. Geen zorgen, wij hebben alle wetswijzigingen netjes verwerkt in Bitcare. Zo kun jij zorgeloos de attesten aanmaken en verstrekken aan de ouders. Daarbij dien je ook het bestand voor de FOD Financiën aan te maken. Deze dien je ten laatste op 28 februari 2023 aan te leveren bij de FOD Financiën. Voor meer informatie over deze wetswijzigingen klik hier.


Aanmaken fiscaal attesten

Stap 1
Log in op app.bitcare.com of als je al ingelogd bent klik op 'Start'.

Stap 2
Controleer eerst of je alle gegevens correct hebt ingevoerd in Bitcare welke nodig op het fiscaal attest.
Gebruik hiervoor het rapport 'Actieve kinderen' over heel het jaar 2022 en controleer de volgende gegevens:
 1. Kind voornaam + familienaam
 2. Ouder 1 voornaam + familienaam (= betalende ouder)
 3. Ouder 1 adres + postcode + plaats
Indien er gegevens ontbreken, dan dien je deze toe te voegen.Let op: de Rijksregisternummers zijn voor dit jaar niet verplicht, voor volgend jaar wel. Voor nu kun je dit dus negeren.

Stap 3
Wanneer de controle gedaan is voeg je de handtekening voor het fiscaal attest toe.
Onderdeel van de fiscaal attesten is het ondertekenen van ieder attest. Wij adviseren om dit niet per attest zelf te doen. Je kunt in de bedrijfsinstellingen de handtekening van de verantwoordelijke uploaden. Voor een uitleg hierover klik hier.

Stap 4
Wanneer de handtekening toegevoegd is, kun je beginnen met de aanmaak van de fiscaal attesten.
Navigeer naar 'Financieel'.

Stap 5
Klik op 'Fiscaal attest'.Stap 6
Je kan linksboven kiezen voor een locatie indien je de fiscaal attesten per locatie wilt bekijken en aanmaken.

Stap 7
De eerste stap is een controle op de 'Rijksregisternummers' van de contract ouders. Deze komt op het fiscaal attest te staan.
Mis je hier het RRNR van de ouder, laat de ouder het dan zelf toevoegen via de 'Bitcare Ouder App'. Voor een uitleg hierover klik hier
Indien je uiteindelijk toch nog enkele RRNR's mist, kun je wel gewoon de fiscaal attesten en het bestand voor de FOD Financiën aanmaken. Zoals gezegd, het is voor dit jaar nog niet verplicht.

Stap 8
De tweede stap is een controle op de 'Rijksregisternummers' van de kinderen. Deze komt op het fiscaal attest te staan.
Mis je hier het RRNR van het kind, laat de ouder het dan zelf toevoegen via de 'Bitcare Ouder App'. Voor een uitleg hierover klik hier
Indien je uiteindelijk toch nog enkele RRNR's mist, kun je wel gewoon de fiscaal attesten en het bestand voor de FOD Financiën aanmaken. Zoals gezegd, het is voor dit jaar nog niet verplicht.

Stap 9
De derde stap is om de fiscaal attesten aan te maken.

BELANGRIJK VOORAF: ENKEL FACTUREN MET DE STATUS 'BETAALD IN 2022' WORDEN MEEGENOMEN OP HET FISCAAL ATTEST.
Het zou dus kunnen dat je de onderstaande banner in beeld hebt met de melding dat er nog facturen 'niet betaald' zijn in 2022.
Zorg er in dat geval eerst voor dat je controleert of de facturen 'betaald' zijn en zet deze indien nodig alsnog op 'betaald' met als betaaldatum een dag in 2022 (bijvoorbeeld 31 december 2022). Voor een uitleg hierover klik hier

Let op: ook credit facturen moeten een betaaldatum hebben in 2022, anders worden deze niet meegenomen. 


Stap 10
Pas wanneer alle facturen op 'betaald zijn gezet in 2022', dan kunnen we beginnen met de aanmaak van de fiscaal attesten.
Let op: wij gaan eerst een testdocument aanmaken met alle fiscaal attesten welke je kunt controleren.

Kies eerst voor een 'Concept document in Excel' aan te maken. Dit gaat als volgt:
 1. Let op: wanneer je geen naam invoert dan wordt het document voor alle kinderen gemaakt. Indien gewenst kan je hier ook één kind selecteren.
 2. Het is mogelijk om bepaalde kinderen uit te sluiten voor de fiscaal attesten (bijvoorbeeld als de ouder er geen recht op heeft). Voor een uitleg hierover klik hier
 3. Vink de optie 'Concept document in Excel' aan en klik op 'Aanmaken'.
 4. Het document wordt vervolgens aangemaakt en is te downloaden vanuit het tabblad 'Documenten'.
 5. In Excel kan je de gegevens controleren welke op de fiscaal attesten zullen komen te staan. 
Waarom zie ik kinderen dubbel in de Excelsheet?
 1. Het kind heeft meerdere tarieven (hele en halve dagen zijn twee tarieven, dus twee regels in de Excel).
 2. Verschillende contract ouders in één jaar.
 3. Het bedrijf in het contract van kind is veranderd gedurende het jaar.
Waarom zie ik niks staan bij dagtarief?
 1. Dan is het dagtarief minder dan 14,40 euro (maximumtarief aanslagjaar 2023). Wanneer dit het geval is, dan dien je  dagtarief niet te vermelden op het attest.
Stap 11
Nadat je eventuele fouten hebt hersteld maak je het 'Concept document in Excel' opnieuw aan. Je gaat dan nogmaals controleren of je nog fouten of bijzonderheden tegenkomt in dit document. Dit herhaal je tot je een 'Concept document in Excel' hebt waarbij alle kinderen correcte gegevens voor de fiscaal attesten hebben.

Stap 12
Als het 'Concept document in Excel' correct is, maak je vervolgens het 'Concept document in PDF' aan. 
 1. Let op: wanneer je geen naam invoert dan wordt het document voor alle kinderen gemaakt. Indien gewenst kan je hier ook één kind selecteren.
 2. Het is mogelijk om bepaalde kinderen uit te sluiten voor de fiscaal attesten (bijvoorbeeld als de ouder er geen recht op heeft). Voor een uitleg hierover klik hier
 3. Vink de optie 'Concept document in PDF' aan en klik op 'Aanmaken'.
 4. Het document wordt vervolgens aangemaakt en is te downloaden vanuit het tabblad 'Documenten'.
 5. Dit document laat de fiscaal attesten zien zoals de ouders deze zullen ontvangen als de definitieve fiscaal attesten worden aangemaakt. In dit document kan je de fiscaal attesten nogmaals controleren.
Waarom krijgt een kind meerdere attesten?
 1. Je mag maximaal 4 tarieven op één attest zetten. Hele en halve dagen zijn al 2 tarieven. Indien een kind uiteindelijk dus meer dan 4 tarieven heeft, dan dienen er twee attesten aangemaakt te worden voor het kind.
 2. Verschillende contract ouders in één jaar.
 3. Het bedrijf in het contract van kind is veranderd gedurende het jaar.
Stap 13
Als alle attesten zijn gecontroleerd en correct zijn, kun je de definitieve attesten aanmaken en versturen per mail. 
 1. Let op: wanneer je geen naam invoert dan wordt het document voor alle kinderen gemaakt. Indien gewenst kan je hier ook één kind selecteren.
 2. Het is mogelijk om bepaalde kinderen uit te sluiten voor de fiscaal attesten (bijvoorbeeld als de ouder er geen recht op heeft). Voor een uitleg hierover klik hier
 3. Vink de optie 'Definitieve fiscale attesten' aan.
 4. Vink indien gewenst ook de optie 'E-mail ouders' aan.
 5. Vink de optie 'BOW XML document' aan. Dit is het bestand voor de FOD Financiën en is verplicht per 2023.
 6. Klik op 'Aanmaken':
  1. Het fiscaal attest wordt vervolgens aangemaakt en wordt bij de 'Kind Documenten' geplaatst. Ouders vinden deze terug in de Ouder App.
  2. Wanneer 'E-mail ouders' staat aangevinkt, wordt het fiscaal attest ook gemaild naar de contract verantwoordelijke ouder.
  3. Het aanmaken en versturen van de fiscaal attesten is daarmee succesvol afgerond. 
Stap 14
Vanaf 2023 dien je ook een bestand (XML) te bezorgen aan de FOD Financiën met de gegevens van de fiscaal attesten. 
Let op: dit dien je ten laatste op 28 februari 2023 aan te leveren bij de FOD Financiën.

Dit bestand heb je in de vorige stap al aangemaakt en vind je terug onder 'Documenten'. 
Navigeer naar dit bestand 'BOW XML document - BitOpvang BE - 2022' en download het bestand.Stap 15
De indiening van het bestand dient te gebeuren via de toepassing Belcotax on web.
Echter het bestand dient eerst gevalideerd en omgezet te worden.
Voor een handleiding van van VVSG hierover klik hier

Stap 16
Voor een handleiding over het insturen van het definitieve gevalideerde BOW bestand via de toepassing Belcotax on web klik hierMocht je nog vragen hebben, dan kun je ons het beste mailen via help@bitcare.com.
Wij helpen je graag!


  • Related Articles

  • Wijzigingen fiscaal attesten per 2023

   In het begin van het nieuwe jaar 2023 zullen er een aantal zaken veranderen ten aanzien van de fiscaal attesten gemaakt over het jaar 2022. Wij zullen met Bitcare volledig voorzien in alle wijzigingen omtrent de fiscaal attesten. Onderstaand vind je ...
  • Fiscaal attest: digitaal ondertekenen

   Het is mogelijk om vanuit Bitcare de fiscale attesten aan te maken. Onderdeel van de fiscale attesten is het ondertekenen van ieder attest. Om dit eenvoudiger te maken kun je een digitale ondertekening instellen. Hierdoor wordt op ieder fiscaal ...
  • IKG Webservice Service: automatische naam, kindcode en tarief koppeling met Kind & Gezin (België)

   Om de gegevens uit Bitcare te kunnen toetsen aan de hand van de gegevens zoals die in de IKG-databank van Kind & Gezin aanwezig zijn, kun je gebruik maken van de Kind & Gezin webservice. Via deze webservice kan een organisator die volgens het ...
  • Registratieformulier aanwezigheden voor Kind en Gezin

   Voor IKT kinderen ben je verplicht de aanwezigheden door te geven. U kunt deze aanwezigheden op de volgende wijze doorgeven aan Kind en Gezin. Stap 1  Navigeer naar de Rapporten Stap 2 Onder Kind en Gezin vind je het rapport 'Registratieformulier ...
  • IKT-mix binnen Bitcare

   Vanaf 2020 kan je als organisator werken met het systeem van IKT-mix. Onder ‘IKT-mix’ verstaan we het aanbieden van plaatsen aan inkomenstarief én plaatsen met vrije prijs binnen één en dezelfde locatie. Onderstaand vind je een voorbeeld van hoe deze ...